facebook
PROSIMY O PRZEKAZANIE 1% PODATKU DOCHODOWEGO NASZEJ SZKOLE! Zebrane fundusze przeznaczamy na zakup sprzętu komputerowego, książek, tablic multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych. Więcej informacji w Ogłoszeniach. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE NASZEJ SZKOŁY!

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana

Dla rodziców

W dniach 10, 11, 12 kwietnia  oraz 15, 16, 17 kwietnia odbędzie się egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty. W tych dniach  nie odbędą się zajęcia dla pozostałych  uczniów szkoły podstawowej.  Rodziców zainteresowanych zorganizowaniem opieki świetlicowej dla dziecka, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły tel (13) 4493032.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania wywiadówka

3 kwietnia 2019r. o godzinie 15:30 odbędzie  się zebranie z rodzicami.
                                                                                 Serdecznie zapraszamy.

 

 

Bączal Dolny, 20.09.2018

Rada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2018/2019 składkę roczną w wysokości:

1 dziecko - 40zł

2 dzieci - 50zł

3 dzieci i więcej - 70zł

Rada Rodziców prosi o terminowe wpłaty u pani skarbnik.

 

 

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW

ROK SZKOLNY 2018 / 2019

 

 1.  

Nazwisko i imię

dzień

godzina

klasa

 1.  

Antas Bernadeta

czwartek

1035-1055

pokój nauczycielski

 1.  

Brzezicka Aneta

czwartek

1255-1340

pokój nauczycielski

 1.  

Byczek Bogusław

środa

950-1035

pokój nauczycielski

 1.  

Chentosz Joanna

piątek

1055-1140

gabinet

pedagoga

 1.  

Data Anna

poniedziałek

855-940

pokój nauczycielski

 1.  

Dąbrowska Agnieszka

wtorek

950 – 1035

pokój nauczycielski

 1.  

Dąbrowska Monika

wtorek

855-935

pokój nauczycielski

 1.  

Dziedzic Maria

czwartek

950-1035

sekretariat

 1.  

Fietko Urszula

piątek

730-800

pokój nauczycielski

 1.  

Grzywacz Elżbieta

wtorek

1100-1200

pokój nauczycielski

 1.  

Kaszowicz Elżbieta

środa

800-845

biblioteka

 1.  

Kosiba Dorota

czwartek

1055-1140

pokój nauczycielski

 1.  

Kozioł Maria

wtorek

855-940

Pokój

 1.  

Kwiecińska Marta

wtorek

1345-1430

pokój nauczycieli wych. fiz.

 1.  

Łyszczarz Barbara

piątek

950-1035

pokój nauczycielski

 1.  

Pawlik Agnieszka

 poniedziałek

1035 – 1055

pokój nauczycielski

 1.  

Rzońca Jolanta

piątek

1035-1140

pokój nauczycielski

 1.  

Szczepanik Małgorzata

czwartek

1035-1140

pokój nauczycielski

 1.  

Wachel Małgorzata

czwartek

855-940

pokój nauczycielski

 1.  

Wojdyła Halina

czwartek

855-940

pokój nauczycielski

 

Znalezione obrazy dla zapytania wywiadówka

 

18 września 2018r. o godzinie 16:00 odbędzie  się zebranie z rodzicami. Na spotkaniu omawiany będzie udział uczniów naszej szkoły w projekcie "Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn".
Serdecznie zapraszamy.

 

STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Do 15.09.2018  (a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2018) istnieje możliwość składania w siedzibie GZOEAS w Skołyszynie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Druki wniosków można uzyskać w sekretariacie szkoły, siedzibie GZOEAS w Skołyszynie lub na stronie internetowej:
http://www.skolyszyn.pl/app/webroot/uploaded/DRUKI/Wniosek%20o%20stypendium%202014.pdf

Kto może otrzymać?
- Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
- Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
-Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 z późn. zm.).
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
UWAGA: Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 03.09.2018 r.:

godz. 8:00 - msza święta;

godz. 9:00 - powitanie i część artystyczna na sali gimnastycznej;

godz. 09:30 - spotkanie uczniów  z wychowawcami.

Harmonogram dowozu uczniów:

godz. 7:20 - wyjazd autokaru z przystanku Skała i wjazd do Lipnicy Górnej (wsiadają wszyscy uczniowie: szkoła podstawowa kl. 0-VIII i gimnazjum III).

godz. 7:35 - wyjazd busa z przystanku Brzeziny.

Odwóz uczniów nastąpi około godziny 10:00.

 

 22 czerwca 2018 r. odbędzie się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2017/2018:
Msza święta - godz. 08.00
Klasy 0-7 szkoła podstawowa i klasy II-III gimnazjum – godz.09.00 na sali gimnastycznej

Zapraszamy !

Zapraszamy uczniów do wspólnego świętowania SAINT PATRICK’S  DAY
18 marca w naszej szkole będziemy obchodzić dzień świętego Patryka, patrona Irlandii.
 

 • Ubierz się na zielono lub w kolorach flagi Irlandii, a nie będziesz pytany.
 • Oglądnij prezentację, którą przedstawią uczniowie, odpowiedz na pytania, a dostaniesz masę słodkości.
 • Weź udział w konkursie na plakat przedstawiający skrzata – Leprechaun (Leprikona) (klasy 0-V) lub plakat o tematyce Irlandzkiej (klasy VI-IIIG), a zgarniesz wspaniałe nagrody.  Format, styl, technika wykonania prac jest dowolna. Prace konkursowe należy składać do 16 marca do nauczycieli języka angielskiego p. B. Łyszczarz oraz p. M. Szczepanik.

Uczestnicy naszej zabawy nie tylko pogłębią swoją wiedzę kulturową oraz historyczną o Zielonej Wyspie- Irlandii, ale również będą mieli okazję skosztować jej tradycyjnych przysmaków. Dodatkowo, każdy uczeń otrzyma zieloną koniczynkę – symbol tego pięknego kraju.

Serdecznie zapraszamy!!!

Organizatorzy:

B. Łyszczarz

M. Szczepanik  

 

 

SZKOLNY KONKURS 
CZYSTOŚCI I UKWIECENIA KLASY

 

ZASADY I REGULAMIN KONKURSU:

W konkursie biorą wszystkie klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

KONKURS TRWA OD MARCA 2019r. DO CZERWCA 2019r. CZYSTOŚĆ W SALACH LEKCYJNYCH SPRAWDZANA BĘDZIE 4 RAZY W MIESIĄCU PODCZAS PRZERW LUB LEKCJI PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ CZŁONKÓW SZKOLNEGO KOŁA PCK W LOSOWO WYRANYM DNIU I PORZE(:

 

KLASY OTRZYMUJĄ PUNKTY ZA:

1.Ogólny porządek w sali

(brak papierów, innych śmieci oraz niepotrzebnych przedmiotów na podłodze, szafkach, parapetach)(0-2pkt);

2. Stan tablicy, obecność kredy (0-1pkt);

3. Ułożenie ławek, porządek na ławkach uczniowskich 
(poukładane przybory, książki, zeszyty)(0-2pkt);

4. Stan klasowej zieleni (kondycja i ilość kwiatów, stopień ich nawodnienia)(0-2pkt);

5. Estetyczne dekoracje (0-2pkt);
(brak dekoracji oraz identyczny stan dekoracji-0pkt);

6. Posiadanie obuwia zmiennego (0-1pkt) ;
(klasa otrzymuje 1pkt, gdy 100% uczniów posiada obuwie zmienne)

 

Otrzymywane w poszczególnych dniach punkty 
będą zapisywane w tabeli konkursowej, 
a pod koniec miesiąca sumowane i zamieszczane na gazetce szkolnego koła PCK.

Nagroda w konkursie: niespodzianka

ORGANIZATORZY KONKURSU:

SZKOLNE KOŁO PCK (OPIEKUN: Barbara Łyszczarz)

 

 

Informujemy rodziców, że od 11 lutego do 22 lutego 2019 r. w województwie podkarpackim
trwają ferie zimowe.


 Ministerstwo Edukacji Narodowej jak zawsze przed każdymi feriami, przygotowało specjalny poradnik dotyczący bezpiecznego wypoczynku, który jest dostępny na stronie internetowej resortu. Na stronie internetowej MEN przygotowany poradnik bepzpiecznego wypoczynku.

 

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży
w czasie ferii zimowych

Sanki, narty, śnieżki i perspektywa wielu innych zbaw na białym puchu powodują, że zima jest atrakcyjnym czasem dla dzieci. Pamiętajmy jednak, że w tym okresie dochodzi do wielu nieszczęśliwych wypadków, często spowodowanych nieostrożnością i brakiem wyobraźni. Poniżej przypominamy najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania się podczas zimowego wypoczynku:

 • Nie należy zjeżdżać na sankach w pobliżu dróg, nawet tych rzadko uczęszczanych oraz w pobliżu zbiorników wodnych, a w czasie zjeżdżania należy zachować bezpieczną odległość między sankami; nigdy nie należy doczepiać sanek do samochodu;
 • Rzucając się śniegiem nie wolno łączyć miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieniami, nigdy nie należy celować w twarz drugiej osoby;  nie należy także rzucać śnieżkami w nadjeżdżające samochody ponieważ zaskoczony kierowca może spowodować wypadek.
 • Na łyżwach należy jeździć tylko w wyznaczonych miejscach. Stawy, jeziora czy rzeki, nawet jeśli pozornie pokryte są grubą warstwą lodu, nie są bezpiecznym miejscem do zabawy. Lód w każdej chwili może się załamać!
 • Nie wolno przebiegać przez ulicę i przechodzić w miejscach niedozwolonych - w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania, dlatego bardzo ważne jest także to, aby na drodze być widocznym.
 • Widząc zwisające z dachów sople, nie należy strącać ich patykami lub kamieniami. W takiej sytuacji trzeba poinformować o nich osobę dorosłą.
 • W zimowe dni bardzo ważne jest zdrowe odżywianie. W wolnym czasie dobrze jest przebywać na świeżym powietrzu, jednak ważne jest, aby ubierać się stosownie do temperatury panującej na dworze, najlepiej na tzw. cebulkę.
 • Zima to czas przeziębień i grypy, w tym okresie nie należy zapominać o podstawowych zasadach higieny, unikać kontaktu z osobami chorymi, a w przypadku wystąpienia objawów choroby zgłosić się do lekarza.

Zapamiętaj numery telefonów:

POLICJA– 997

STRAŻ POŻARNA- 998

POGOTOWIE RATUNKOWE
999 LUB 112

Przestrogi dotyczące zabaw zimowych:

1. Nie zjeżdżaj z górki na ulicę!

2. Nie wchodź na zamarznięte jeziora i stawy!

3. Nie rzucaj śnieżkami w ludzi i w samochody!

4. Nie ślizgaj się na chodnikach!

5. Zakładaj kask ochronny na głowę!

6. Nie urządzaj kuligu za samochodem po ulicach!

7. Bądź rozważny i odpowiedzialny

Gdy lód się załamie:

1. Zachowaj spokój.

2. Wołaj o pomoc.

3. Staraj się wydostać na lód powoli, rozkładając ręce szeroko.

4. Nie zdejmuj ubrania.

5. Chwytaj się krawędzi lodu powoli, nogami wykonując ruchy pływackie. Staraj się wpełzać na lód.

6. Po lodzie poruszaj się czołgając.

7. Jeśli nie możesz się wydostać, wołaj o pomoc i pozostań nieruchomy.

 

Znalezione obrazy dla zapytania wywiadówka

7 czerwca 2018r. o godzinie 16:00 odbędzie  się zebranie z rodzicami.
Serdecznie zapraszamy.

 

 

W dniu 1 czerwca nie odbędą się zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej i  gimnazjum. Rodziców zainteresowanych zorganizowaniem opieki dla dziecka, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły tel (13) 4493032.

 

Bączal Dolny, 14.05.2018

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Rejtana w Bączalu Dolnym informuje, że w sekretariacie szkoły są do odebrania decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego. Zainteresowanych rodziców zapraszamy w godzinach pracy sekretariatu.

 

dyrektor szkoły

Katarzyna Czerkowicz

 

 

W dniach 2 i 4 maja  nie odbędą się zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej i  gimnazjum. Rodziców zainteresowanych zorganizowaniem opieki dla dziecka, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły tel (13) 4493032.

 

 

W dniach 18, 19, 20 kwietnia odbędzie się egzamin gimnazjalny.
W tych dniach  nie odbędą się zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej i klasy II gimnazjum. Rodziców zainteresowanych zorganizowaniem opieki dla dziecka, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły tel (13) 4493032.

 

12 kwietnia 2018r. o godzinie 16:00 odbędzie  się zebranie z rodzicami.
Serdecznie zapraszamy.

 

W dniach 12, 13, 14 marca 2018r. odbędą się rekolekcje wielkopostne;

Harmonogram rekolekcji:

Lekcja 1, 2 - klasy VII, IIG, IIIG

Lekcja 1, 2 - klasy VII, IIG, IIIG

Godzina 8.15 - Msza św. dla wszystkich uczniów.

Lekcja 3, 4 - kl. 0 - VI

Lekcja 3, 4 - kl. 0 - VI

Po mszy świętej odbywają się lekcje zgodnie z planem.

Odwozy kl. 0-VI
godz. 12.00 Brzeziny,
godz. 12.20 Lipnica Górna

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania bal dla dzieci

 

 

Dyrekcja i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym zaprasza 28 stycznia 2018 roku w godz. 14:00-17:00 
dzieci i rodziców na
KARNAWAŁOWY BAL MALUCHA

w programie:

 • zabawa w kostiumach prowadzona przez wodzireja;

 • przedstawienie klasy IV pt. BAŚŃ O KOCIE W BUTACH;

 • gry i konkursy;

 • słodkości i napoje w sklepiku.

Wstęp na bal jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy

 

 

Spotkanie z wychowawcą

25 stycznia 2018r. od godziny 15:30 odbędzie się  spotkanie rodziców z wychowawcami.


Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania święta bożego narodzenia

Radosnych, zdrowych,
pełnych nadziei i rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w każdym dniu nadchodzącego
Nowego Roku 2018

życzy

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym

 

Informacja dla rodziców

16 listopada 2017r. o godzinie 16:00 odbędzie się  prelekcja na temat cyberprzemocy, a następnie spotkanie z wychowawcami.


Serdecznie zapraszamy.

 

Bączal Dolny, 07.11.2017

W czwartek i w piątej tj. 9 i 10 listopada pani Ilona Zając-skarbnik zbierać będzie pieniądze na Radę Rodziców.
1 dziecko - 40zł

2 dzieci - 50zł

3 dzieci i więcej - 70zł

Rada Rodziców prosi o terminowe wpłaty u pani skarbnik.
 

 

 

Bączal Dolny, 30.10.2017

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Rejtana w Bączalu Dolnym informuje, że w sekretariacie szkoły są do odebrania decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego. Zainteresowanych rodziców zapraszamy w godzinach pracy sekretariatu.

 

dyrektor szkoły

Katarzyna Czerkowicz

 

 

Konsultacje dla rodziców uczniów

rok szkolny 2017/2018

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień

Godzina

Sala

 1.  

Bielech Małgorzata

Środa

1055-1140

Pokój nauczycielski

 1.  

Bosak Joanna

Wtorek

950- 1055

Pokój nauczycielski

 1.  

Brzezicka Aneta

Czwartek

1100-1140

Pokój nauczy. WF

 1.  

Chentosz Joanna

Piątek

1140-1225

Gabinet pedagoga

 1.  

Czerkowicz Katarzyna

Czwartek

1055-1140

Sekretariat

 1.  

Data Anna

Wtorek

950-1035

Pokój nauczycielski

 1.  

Dąbrowska Agnieszka

Środa

950-1045

Pokój nauczycielski

 1.  

Dąbrowska Monika

Czwartek

1055-1140

Pokój nauczycielski

 1.  

Dziedzic Maria

Czwartek

950-1035

Sekretariat

 1.  

Grzywacz Elżbieta

Piątek

850-935

Pokój nauczycielski

 1.  

Kaszowicz Elżbieta

środa

1255-1340

Biblioteka

 1.  

Kozioł Maria

Wtorek

850-935

Pokój nauczycielski

 1.  

Kwiecińska Marta

Środa

950-1030

Pokój nauczy. WF

 1.  

Łyszczarz Barbara

Poniedziałek

950-1035

Pokój nauczycielski

 1.  

Pawlik Agnieszka

Poniedziałek

950-1035

Pokój nauczycielski

 1.  

Pawluś Mirosław

Poniedziałek

1200-1224

Pokój nauczycielski

 1.  

Rogulska Magdalena

Poniedziałek

1200-1245

Pokój nauczycielski

 1.  

Rzońca Jolanta

Czwartek

950-1035

Klasa II SP

 1.  

Ks. Sałek Piotr

Piątek

1035-1050

Pokój nauczycielski

 1.  

Wachel Małgorzata

Środa

950-1045

Pokój nauczycielski

 1.  

Wojdyła Halina

Piątek

950-1035

Pokój nauczycielski

 

Harmonogram dowozu uczniów w roku szkolnym 2017/2018

 

Przystanek

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Wyjad z

Jabłonica/Lipnica Górna

7:10

7:10

7:10

7:10

7:10

Brzeziny

7:35

7:35

7:35

7:35

7:35

Dojazd do

Lipnica Górna

13:45

13:45

13:00

13:15

13:00

Brzeziny

14:10

14:00

13:45

13:45

13:20

Jabłonica/Lipnica Górna

---

---

13:45

---

---

Jabłonica/Lipnica Górna

14:40

14:40

14:40

14:40

14:40

Jabłonica/Lipnica Górna

---

15:25

---

15:25

---

 

28 września 2017r. o godzinie 16:00 odbędzie  się zebranie z rodzicami.
Serdecznie zapraszamy.

 

 

Od 1.09 do 15.09.2017  istnieje możliwość składania wniosków
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Druki wniosków można uzyskać w sekretariacie szkoły, siedzibie GZOEAS w Skołyszynie lub na stronie internetowej:
http://www.skolyszyn.pl/app/webroot/uploaded/DRUKI/Wniosek%20o%20stypendium%202014.pdf

 

 

4 września 2017 odbędzie się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018:

godz. 8:00 - msza święta;

godz. 9:00 - inauguracja nowego roku szkolnego na sali gimnastycznej;

godz. 09:15 - spotkanie uczniów  z wychowawcami.

Harmonogram dowozu uczniów:

godz. 7:20 - wyjazd autokaru z przystanku Skała i wjazd do Lipnicy Górnej (wsiadają wszyscy uczniowie: szkoła podstawowa kl. 0-VII i gimnazjum kl. II-III).

godz. 7:40 - wyjazd busa z przystanku Brzeziny.

Odwóz uczniów nastąpi około godziny 9:45.

 

 23 czerwca 2017 r. odbędzie się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2016/2017:
Klasy 0-6 szkoła podstawowa – godz.08.00
Msza święta - godz. 09.00
Klasy  I-III gimnazjum – godz. 10.00

Zapraszamy !

 

16 czerwca 2017r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Rodziców zainteresowanych zorganizowaniem opieki dla dziecka, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły tel (13) 4493032.

Prosimy rodziców,  aby  nieobecność ucznia na obiedzie w szkole zgłaszali telefonicznie pod numerem 13 4916790 (kontakt bezpośrednio z pracownikiem stołówki). Tylko wcześniej zgłoszone nieobecości na obiadach będą podlegać późniejszym odliczeniom.

 

 

23 maja 2017r. o godzinie 16:00 odbędzie  się zebranie z rodzicami.
Serdecznie zapraszamy.

 

Przerwa świąteczna trwa od 13.04. do 18.04.2014.
W dniach 19,20, 21 kwietnia odbędzie się egzamin gimnazjalny.
W tych dniach  nie odbędą się zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej i klas I-II gimnazjum.

 

 

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister
Edukacji Narodowej

 

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w liście skierowanym do środowiska oświatowego zwróciła się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w internecie.

W liście minister Anna Zalewska podkreśla, że gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Jednak nadmierne korzystanie z nich może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Szefowa MEN wskazuje także na to, że może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia. Warto podkreślić, że nie wszystko, co pojawia się w internecie, chociaż modne, jest bezpieczne i rozsądne.

Gry komputerowe

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania (opracowanie: „Gry w życiu uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych”, 2014.), a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo (opracowanie: The report of the APA Task Force on Violent Media, American Psychological Association, 2015).

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. A w przypadku opisanym poniżej, mogą prowadzić do samookaleczenia, a nawet śmierci.

Wskazówki dla rodziców

Poniżej zamieszczam również kilka wskazówek dla rodziców, dotyczących zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
 • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
 • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
 • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 • Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl

Gry komputerowe – oznaczenia

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry z poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.

W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Informacje na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci dostępne są również na stronie: http://bezpiecznyinternet.edu.pl/.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2017 roku
W 2017 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich
wakacji  turnusy  rehabilitacyjne  dla  1176  dzieci  rolników  –  ubezpieczonych  w KRUS.  Mogą  z nich  korzystać  dzieci  urodzone  pomiędzy  2002  a  2010  r. których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę  skierowania  stanowi:  wniosek  o skierowanie  dziecka  na turnus rehabilitacyjny wraz  z informacją  wychowawcy  klasy  i oświadczeniem rodzica/opiekuna  prawnego. (UWAGA!  druki  dostępne  są  w Placówce  Terenowej  KRUS  w  Jaśle,  ul.
Mickiewicza  4a  oraz na stronie  internetowej  www.krus.pl).  Wypełniony  wniosek przez  lekarza podstawowej  opieki  zdrowotnej  lub  lekarza  specjalistę  należy  złożyć   w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle, w terminie do 28.04.2017r. Skierowanie dziecka do konkretnego  zakładu  następuje  po kwalifikacji  przez  lekarza  regionalnego  inspektora orzecznictwa  lekarskiego  i zatwierdzeniu  skierowania  w Centrali  KRUS.  Pierwszeństwo w skierowaniu  na turnusy  rehabilitacyjne  mają  dzieci,  w przypadku  których rodzic  lub opiekun  prawny  złożył  wniosek  po raz  pierwszy  i dziecko  posiada  orzeczenie o niepełnosprawności. Centra  Rehabilitacji  Rolników  KRUS  zapewniają  dzieciom  całodzienne  wyżywienie, całodobową  opiekę  lekarsko-pielęgniarską  oraz indywidualny  program  rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy  rehabilitacyjne  trwają  21  dni.  Szczegółowe  informacje  na ten  temat, w tym  wyjaśnienia  dotyczące  sposobu  wypełniania  wniosku  o skierowanie  dziecka na turnus  rehabilitacyjny  można  uzyskać  w  Placówce  Terenowej  KRUS  w  Jaśle,  ul.
Mickiewicza 4a    nr telefonu; 134435417, 134435419, 134437143.      
W 2017 roku Placówka Terenowa KRUS w Jaśle posiada 22 miejsca, w tym:  
 
  dla  dzieci  z wadami  postawy  i chorobami  układu  ruchu  w  Centrum  Rehabilitacji
Rolników  w  Horyńcu  Zdroju  –  na  II  turnus:  16.07  – 05.08.2017  r.  
/11 miejsc/
 
  dla  dzieci  z chorobami  układu  oddechowego  w  Centrum  Rehabilitacji  Rolników
KRUS  w Iwoniczu Zdroju – na II turnus: 08.08 – 28.08.2017 r.  /11 miejsc/
  

12 stycznia 2017r. o godzinie 15:30 odbędzie  się zebranie z rodzicami.
Serdecznie zapraszamy.

 

 

17 listopada 2016r. o godzinie 16;00 odbędzie  się zebranie z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.

 

31 października 2016r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zainteresowanych rodziców proszę o zgłoszenie  potrzeby zorganizowania opieki dla dziecka.

 

W dniu 20 listopada o godz. od 11:40 do 12:00 pani skarbnik  Anna Augustyn pobierać będzie składkę na Radę Rodziców w pracowni komputerowej.
Rada Rodziców prosi o terminowe wpłaty.

 

RADA RODZICÓW ustaliła składkę w wysokości:

1 dziecko - 40 złotych
2 dzieci - 50 złotych
3 dzieci i więcej - 70 złotych.
Istnieje możliwość wpłacania w ratach 20zł/ 25 zł/ 35 zł:

I rata - wpłata do końca
II rata - włata do końca lutego.

Rada Rodziców prosi o terminowe wpłaty u pani skarbnik.
 

 

 

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

Lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                    Jan Paweł I

 

                                   W imieniu własnym, nauczycieli, Rady Rodziców i uczniów Zespołu Szkół  Publicznych w Bączalu Dolnym pragniemy podziękować za pomoc  w realizacji pikniku rodzinnego.

                        Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się zrealizować postawione cele, które pozwolą na rozwój zamiłowań i samorealizację naszych wychowanków.

                        Jesteśmy wdzięczni za bezcenne wsparcie, które jest dowodem na istnienie ludzi dobrej woli.

 

Dziękujemy za okazaną pomoc finansową następującym rodzicom i firmom:

 

• Sołtys Pan Sarnecki Krzysztof

 

• Pan Hajduk Jan

 

• Pan Łyszczarz Janusz

 

• Pan Placek Leszek

 

• Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie

 

• Dekoracje Weselne ANMA

 

• Duet - Papier s. c.

 

• Fabryka Armatur  “JAFAR” SPÓŁKA  AKCYJNA

 

• GAMART “S.A.” Skład materiałów budowlanych

 

• RENOMA Ośrodek szkolenia kierowców. Dzięglewicz Tadeusz

 

• HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

• LIDER Centrum papierniczo - biurowo - reklamowe

 

• Nowiński Robert Usługi Kominiarskie

 

• POLSKA SPÓŁKA  GAZOWNICTWA

 

• Stój Bronisław. Hurtownia pieczarek.

 

• Szot Genowefa, Dariusz. Sklep spożywczy s.c.

 

• Warsztat samochodowy  Świędrych Łukasz

 

• Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw VORTUMNUS

 

•Zakład Samochodowy LASZKŁO

 

• Zbylut Janusz Wyrób i sprzedaż art. z drewna.

 

Dziękujemy za zaangażowanie, wkład pracy i poświęcony czas nauczycielom, pracownikom obsługi, strażakom oraz rodzicom:

 

• Pani Gunia Anna

 

• Państwo Januszowie Małgorzata i Ryszard

 

• Państwo  Łyszczarzowie Jadwiga i Janusz

 

• Państwo Wadasowie Małgorzata i Andrzej

 

• Państwo Zalewscy Anna i Maciej

 

 

 

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW

ROK SZKOLNY 2016 / 2017

 

L.P.

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

1.

Bielech Małgorzata

czwartek

950-1035

pokój nauczycielski

2.

Bosak Joanna

czwartek

800-845

pokój nauczycielski

3.

Brzezicka Aneta

wtorek

950-1035

kantorek n-li wych. fiz.

4.

Chentosz Joanna

czwartek

800-845

gabinet

pedagoga

5.

Czerkowicz Katarzyna

piątek

950-1035

sekretariat

6.

Data Anna

piątek

1055-1140

pracowania komputerowa SP

7.

Dąbrowska Agnieszka

czwartek

850 – 935

pokój nauczycielski

8.

Dąbrowska Monika

poniedziałek

950-1035

świetlica

9.

Dziedzic Maria

poniedziałek

950-1035

sekretariat

10.

Grzywacz Elżbieta

czwartek

1055-1140

pokój nauczycielski

11.

Kaszowicz Elżbieta

czwartek

1200-1245

biblioteka

12.

Kozioł Maria

wtorek

1055-1140

klasa IG

13.

Kwiecińska Marta

wtorek

1055-1140

kantorek n-li wych. fiz.

14.

Pawlik Agnieszka

 piątek

850 – 935

pokój nauczycielski

15.

Pilut Paweł

wtorek

850 – 935

pokój nauczycielski

16.

Przepióra Renata

czwartek

1055-1140

pokój nauczycielski

17.

Rogulska Magdalena

wtorek

1345-1430

pokój nauczycielski

18. Rymarz Sabina czwartek (raz na dwa tygodnie)  1200-1245 pokój nauczycielski
19.

Rzońca Jolanta

poniedziałek

1200-1245

pokój nauczycielski

20.

Ks. Sałek Piotr

środa,
piątek

935- 950
950-1005

świetlica
świetlica

21.

Wachel Małgorzata

wtorek

935-1035

pokój nauczycielski

22.

Wojdyła Halina

poniedziałek

1055-1140

pokój nauczycielski

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY 2016!!!

Bezpieczne korzystanie z piaskownic

 

Piaskownica to podstawowe wyposażenie placu zabaw, pozwala kształtować wyobraźnię i uczy współpracy w grupie, nie powinno zabraknąć jej na żadnym placu zabaw. Główny Inspektor Sanitarny zaleca konieczność wymiany piasku na wiosnę i w sezonie. Obowiązek wymiany piasku wynika z potrzeby zminimalizowania zagrożenia zakażenia chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi, zakaźnymi. Ponadto chroniąc dzieci należy również zabezpieczyć piaskownice przed dostępem m.in. kotów i psów. W piaskownicy łatwo o zakażenie różnymi chorobami odzwierzęcymi, tj.;

·         toksokaroza wywoływana przez larwy glist pasożytujących u zwierząt domowych. Do zakażenia najczęściej dochodzi w piaskownicy, gdzie znajdują się inwazyjne jaja glist, które trafiły tam wraz z odchodami zwierząt. W większości przypadków choroba przebiega bezobjawowo, a jedynym sygnałem jest podwyższona liczba granulocytów kwasochłonnych. Wywołuje również gorączkę, bóle brzucha, wymioty i nudności.

·         toksoplazmoza wywoływana przez pierwotniaka. Żywicielem ostatecznym jest kot. Do zakażenia dochodzi w wyniku kontaktu z pożywieniem, glebą czy tez wodą zanieczyszczoną kocimi odchodami. Najczęściej powoduje objawy grypopodobne, występuje gorączka, powiększenie szyjnych węzłów chłonnych, ale także zapalenie mózgu i opon mózgowych.

·         lamblioza wywoływana przez pierwotniaka należącego do wiciowców, który najczęściej zamieszkuje w dwunastnicy. Zakażenie następuje w wyniku połknięcia cysty, która może się znaleźć w piaskownicy wraz z kałem kota, czy psa. U dzieci najczęściej wywołują przewlekłe biegunki i zaparcia. W konsekwencji biegunki mogą przyczynić się do niedożywienia.

·         tęgoryjec jest pasożytem człowieka, który należy do typu nicieni. Pasożyt przyczynia się do powstania choroby, tzw.  ankylostomatozy.. Jego długość osiąga do 2 cm i bytuje w dwunastnicy. Do zakażenia dochodzi poprzez połknięcie jaj, które mogą znajdować się w zanieczyszczonej wodzie lub brudnych owocach i warzywach. Jednak larwy mogą również przeniknąć do organizmu również przez skórę stóp, np. gdy dziecko chodzi boso w skażonej piaskownicy. W przypadku zakażenia tęgoryjcem u małych dzieci może dojść do opóźnień rozwojowych, poważnych problemów zdrowotnych

Do grupy największego ryzyka zachowań należą dzieci, które chętnie bawią się w piasku, nie przestrzegają zasad higieny, mają słabo rozwinięty układ odpornościowy, niekiedy wykazują geofabię, czyli chęć zjadania piasku. Inwazje Toxocara (toksokarozy) powodują ogólne osłabienie ustroju, gorączkę, bóle brzucha, powiększenie wątroby. Natomiast toksokaroza oczna w konsekwencji może prowadzić do usunięcia gałki ocznej.

      W celu zabezpieczenia dziecka przed chorobami pasożytniczymi rodzice powinni zwracać uwagę na to, aby dzieci nie wchodziły do piaskownicy z cukierkami i gumami do żucia, a po opuszczeniu piaskownicy dokładnie myły ręce i twarz.

W odniesieniu do podjętego przez służby sanitarne problemu, należy stwierdzić, że piaskownice jako miejsca zabaw najmłodszych trzeba też chronić, szczególnie przed kotami i psami. Właściciele psów powinni  wyprowadzać je w wyznaczone miejsca oraz usuwać psie odchody.

 

 

 

 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

18, 19, 20 kwietnia 2016 r. -  Ogólnopolski Egzamin Gimnazjalny – dzień wolny od zajęć lekcyjnych.  
W tym dniu 
będą organizowane zajęcia świetlicowe dla dzieci i uczniów, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Zgłoszenia dziecka na zajęcia świetlicowe bedą przyjmować wychowawcy klas.

Spotkanie z rodzicami.

14 kwietnia 2016r. o godz. 16:00  odbędzie się zebranie z rodzicami.
Serdecznie zapraszamy.

 

 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

5 kwietnia 2016 r. -  Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty – dzień wolny od zajęć lekcyjnych.  
W tym dniu 
będą organizowane zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Zgłoszenia dziecka na zajęcia świetlicowe bedą przyjmować wychowawcy klas.
 

Szóstoklasistom życzymy powodzenia!
 

SPRAWDZIAN  W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 
Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian składa z dwóch części. Obie części są przeprowadzane
w formie pisemnej.

  Część 1. zawiera zadania z języka polskiego i matematyki.  
  Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.
  W niektórych zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź. W innych  – samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki.
 
  Część 2. zawiera zadania z języka obcego. Jest to język, którego uczeń uczy się
w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
  Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.
  We wszystkich zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź.
Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystępuje tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1. a częścią  
 
Co będzie w nich sprawdzane?
 
Na sprawdzianie uczniowie będą rozwiązywać zadania zamknięte i otwarte.  
W zadaniach zamkniętych uczeń – spośród kilku odpowiedzi – wskazuje jedną
poprawną, np.
  spośród czterech możliwych sposobów dokończenia zdania – wybiera jeden
  spośród trzech zdań wybiera jedno prawdziwe albo fałszywe  
  najpierw wybiera poprawną odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie spośród podanych możliwości.
Zadania zamknięte można rozwiązywać w arkuszu, ale przed zakończeniem sprawdzianu rozwiązania trzeba zaznaczyć na karcie odpowiedzi. Po zakończeniu każdej części sprawdzianu uczeń będzie miał dodatkowe 5 minut, aby spokojnie
sprawdzić, czy poprawnie zaznaczył wszystkie rozwiązania na karcie.
W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie tworzy rozwiązanie, np.
  odpowiada krótko na pytanie dotyczące wiersza
  pisze opowiadanie, list albo opowiadanie z dialogiem
  rozwiązuje zadanie matematyczne z treścią, zapisując cały tok rozumowania.
Rozwiązania zadań otwartych uczniowie zapisują w arkuszu, w wyznaczonych miejscach.  
 
Przed sprawdzianem nauczyciele udzielą uczniom szczegółowych informacji na temat pracy z arkuszem
egzaminacyjnym.   
 
Wszystkie zadania na egzaminie sprawdzają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VI dla trzech przedmiotów, tj.
  języka polskiego, np. czy uczeń potrafi wyszukać w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio lub czy potrafi stworzyć spójny tekst na tematy związane z otaczającą rzeczywistością
  matematyki, np. czy uczeń potrafi odczytywać i interpretować dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach lub czy potrafi dobrać odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji
  języka obcego, np. czy uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens przeczytanego lub wysłuchanego tekstu lub czy potrafi odpowiednio zareagować w prostych sytuacjach dnia codziennego.
 
Wszystkie wiadomości i umiejętności wymienione w podstawie programowej są wprowadzane i doskonalone przez nauczycieli podczas zajęć w szkole.

Jakie są podstawowe zasady przeprowadzania sprawdzianu?
 
1.  Każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu, aby ukończyć szkołę.
2.  Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza.
3.  Nauczyciele, wychowawca i dyrektor szkoły mają obowiązek przekazać uczniom i rodzicom informacje o sprawdzianie.  
4.  Jeżeli uczeń obowiązkowo uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego, rodzice składają deklarację dotyczącą wyboru jednego z tych języków do 30 września 2015 r. Zadeklarowany wcześniej język można zmienić do 5 stycznia 2016 r.
5.  Do 30 września 2015 r. dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków lub form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
6.  Do 15 października 2015 r. rodzice powinni przekazać dyrektorowi szkoły (jeżeli wcześniej tego nie zrobili) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki dokument.
7.  O konkretne sposoby dostosowania wnioskuje rada pedagogiczna, a dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać rodzicom propozycje rady pedagogicznej do 20 listopada 2015 r. Rodzice mogą je zaakceptować lub odrzucić do 24 listopada 2015 r.
8.  Sprawdzian zostanie przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. w godz. 9:00 – 12:30. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do sprawdzianu tego dnia, będą mogli to zrobić 2 czerwca 2016 r.
9.  Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a na pierwszą część również linijkę. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Jakie informacje znajdą się  na zaświadczeniu o wynikach sprawdzianu?
 27 maja 2016 r. uczniowie poznają wyniki, jakie osiągnęli na sprawdzianie. Każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły cztery wyniki (wyrażone w procentach):
  z części pierwszej oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i z matematyki
  z części drugiej, czyli z języka obcego.
 
Sprawdzianu nie można nie zdać! Każdy uczeń, który do niego przystąpi, otrzyma zaświadczenie o wynikach razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej (24 czerwca 2016 r.).  
 Wyniki sprawdzianu – obok stopni wystawionych przez nauczycieli – stanowią dodatkową informację   na temat osiągnięć ucznia, porównywalną w danym roku szkolnym w skali całego kraju.  
  Dla ucznia i jego rodziców to wskazówka, z którymi spośród przedmiotów egzaminacyjnych uczeń radzi sobie najlepiej.  
  Dla nauczycieli w szkole podstawowej to obiektywna (ale wcale nie najważniejsza!) informacja o uczniach, z którymi pracowali przez kilka lat, którą mogą wykorzystać w swojej pracy w latach kolejnych.
Dla nauczycieli w gimnazjum to wstępna informacja o poziomie wiadomości i umiejętności pierwszoklasistów, których będą uczyć.
Szczegółowe informacje o harmonogramie sprawdzianu, zasadach jego organizowania i przeprowadzania oraz przykładowe arkusze są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl).  
 Najważniejsze informacje dla uczniów zawiera również film, który można obejrzeć na stronie CKE (www.youtube.com/ckeedupl).
 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września 2016 r. (czwartek) o godzinie 9:00. Uroczystość zostanie poprzedzona mszą świętą w kościele parafialnym o godzinie 8:00.

      Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców na uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

Organizacja dowozu uczniów w dniu 1 września 2016 roku.

Autokar: godzina 7:15 wyjazd Jabłonica - Skała i wjazd do Lipnicy Górnej

Bus:  godzina 7:15 wyjazd z Lipnicy Górnej

               godzina 7:40 wyjazd przystanek Brzeziny

Powrót ok. godziny 9:30

 • autokar:  Lipnica Górna - Jabłonica
 • bus: pierwszy kurs na Brzeziny, następny do Lipnicy Górnej.

 

 

Bączal Dolny, 29.07.2016

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podania o przyznanie dożywiania na nowy rok szkolny 2016/2017.

 

Katarzyna Czerkowicz

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Bączalu Dolnym

 

 

 

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym wzięła udział w programie „Książki naszych marzeń”. Celem programu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej było umożliwienie  zakupu książek do bibliotek szkolnych, aby promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijać ich kompetencje i zainteresowania czytelnicze.

W ramach programu biblioteka szkolna wzbogaciła się o 69 nowych pozycji książkowych, są  to książki, które zostały wybrane przez samych uczniów.  W poprzednim roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym wzięli udział  w Ogólnopolskim Wyborze Książek, w którym każdy uczeń mógł zaproponować 3 tytuły książek, które jego zdaniem są najciekawsze. Po zebraniu wszystkich propozycji ustalono listę najciekawszych zdaniem uczniów książek i pozycje, które znalazły się na szczycie tej listy zostały zakupione do naszej biblioteki. Na stronie szkolnej  w zakładce „Biblioteka” można zapoznać się z listą tych książek i ich krótkim opisem.

Aby zachęcić uczniów do korzystania z nowo zakupionych pozycji, a także, aby promować czytelnictwo wśród uczniów w ciągu roku szkolnego biblioteka szkolna zorganizowała szereg konkursów dla uczniów Szkoły Podstawowej np:

- „W świecie przygód żółwia Franklina” – konkurs pięknego czytania

- Konkurs czytelniczy ze znajomości lektury „Kubuś Puchatek”

-„Charlie i fabryka czekolady” –konkurs czytelniczy ze znajomości książki

- Konkurs na najpiękniejszy plakat reklamujący książki zakupione w ramach programu „Książki naszych marzeń”

 -konkursy plastyczne „ Zakładka do książki” i „W świecie baśni Andersena”.

Wyniki konkursów, wyniki czytelnictwa oraz listę najlepszych czytelników również można znaleźć w zakładce „Biblioteka”.

Aby podkreślić wpływ czytania na rozwój dziecka prosimy o zapoznanie się z listem p. Ireny Koźmińskiej – prezesa Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”