facebook

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana

KONKURSY

Konkurs - ,,Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy’’

 

Szkolne Koło PCK zaprasza  chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy”.

Cele konkursu:

 • propagowanie tradycji  związanych z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,
 • rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród uczniów,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna PCK w terminie do  18 grudnia  2022 r.

Temat konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnego i estetycznego stroika .

Praca przestrzenna; technika dowolna.

Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora

oraz klasą.

 

Zapraszamy serdecznie do udziału!

 

Organizatorzy  

Szkolne Koło PCK

 

Szkolne Koło PCK zaprasza  chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszy stroik wielkanocny”.


Cele konkursu:

1.  propagowanie tradycji  związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych,

2.  rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród uczniów,

3.  rozwijanie zdolności manualnych,

4.  inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,

5.  stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna PCK w terminie do 31 marca  2023 r.

Temat konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnego i estetycznego stroika wielkanocnego. Praca przestrzenna; technika dowolna.

Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

Zapraszamy do udziału

Organizatorzy  Szkolne Koło PCK

SZKOLNY KONKURS   

 CZYSTOŚCI I UKWIECENIA KLAS

 

ZASADY I REGULAMIN KONKURSU:

W konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VIII Szkoły Podstawowej.

Konkurs trwa od lutego 2023 r. do czerwca 2023 roku.

CZYSTOŚĆ W SALACH LEKCYJNYCH SPRAWDZANA BĘDZIE 4 RAZY W MIESIĄCU PODCZAS PRZERW LUB LEKCJI PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU W LOSOWO WYBRANYM DNIU I PORZE.

KLASY OTRZYMUJĄ PUNKTY ZA:

 1. Ogólny porządek w sali.

(brak papierów, innych śmieci oraz niepotrzebnych przedmiotów na podłodze,

szafkach, parapetach)  (0 - 2 pkt)

 1. Stan tablicy, obecność kredy (0 - 1 pkt)
 2. Ułożenie ławek, porządek na ławkach uczniowskich

(poukładane przybory, książki, zeszyty) (0 - 2 pkt)

 1. Stan klasowej zieleni (kondycja i ilość kwiatów, stopień ich nawodnienia) (0 - 2 pkt)
 2. Estetyczne dekoracje (0 - 2 pkt)

(brak dekoracji oraz identyczny stan dekoracji – 0 pkt)

 1. Posiadanie obuwia zmiennego (0 - 1 pkt)

(klasa otrzymuje 1 pkt, gdy 100% uczniów posiada obuwie zmienne)

NAGRODA W KONKURSIE: NIESPODZIANKA

ORGANIZATORZY KONKURSU: SZKOLNE KOŁO PCK

W dniu dzisiejszym naszą Szkołę odwiedzili pani Marta Gąsiorowska -dyrektor GOKiCz w Skołyszynie, pan Władysław Depczyński -prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Skołyszynie i pan Stanisław Święch -prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Jaśle. Okazją do odwiedzin było wręczenie uczennicy kl.4 Milenie Halerz dyplomu i nagrody za zajęcie II miejsca w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

KONKURS NA LOGOTYP SZKOŁY

I. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla naszej szkoły.
 2. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
 3. Konkurs trwa od 16.01.2023 r. do 27.02.2023 r.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie, zespołowo lub z pomocą rodzica.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz SP.

III. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Na konkurs można zgłaszać do 2 projektów.
 2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania.   
 3. Prace trzeba wykonać korzystając z technik komputerowych.
 4. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • powinno nawiązywać do naszej szkoły
 • wzbudzać pozytywne emocje,

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 27 lutego 2023r.
 2. Prosimy wysłać prace na nasz e-mail; rejtanszkola@interia.pl z dopiskiem „Logo szkoły”.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

V. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 3. Zwycięska praca zostanie oficjalnym logotypem naszej szkoły i będzie widnieć na oficjalnej stronie internetowej szkoły.

Życzymy wszystkim powodzenia!

Konkurs - ,,Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy’’

 

Szkolne Koło PCK zaprasza  chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy”.

Cele konkursu:

 • propagowanie tradycji  związanych z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,
 • rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród uczniów,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
  Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna PCK w terminie do  17 grudnia  2022 r.

Temat konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnego i estetycznego stroika .

Praca przestrzenna; technika dowolna.

Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora

oraz klasą.

Najpiękniejsze stroiki zostaną przekazane do Zarządu Rejonowego PCK w Jaśle

Zapraszamy do udziału!

Organizatorzy  

Szkolne Koło PCK

SZKOLNE KOŁO PCK

serdecznie zaprasza do udziału

w eliminacjach konkursu plastycznego pt.

,,ZDROWY STYL ŻYCIA’'

w ramach Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia  (dotyczącego zdrowego odżywiania, odpoczynku, sportu, picia wody itp.) oraz prezentacja możliwości twórczych naszych uczniów, 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych.

Technika wykonania prac plastycznych dowolna np. rysunek, obraz malowany, collage, grafika, itp.

Format prac – od A4 do A2.

Tematyka prac konkursowych powinna nawiązywać do zdrowego stylu życia.

Termin i miejsce składania prac

Prace składamy do 14 XI 2022 roku do opiekuna Szkolnego Koła PCK.

W dolnym rogu pracy należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz klasę.

Spośród prac jury wyłoni tylko jedną -  najpiękniejszą, która zostanie przekazana do Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Jaśle.

Serdecznie zapraszamy do udziału w eliminacjach!

 

Organizatorzy -  Szkolne Koło PCK

SZKOLNY KONKURS

CZYSTOŚCI I UKWIECENIA KLAS

 

ZASADY I REGULAMIN KONKURSU:

W konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VIII Szkoły Podstawowej.

Konkurs trwa na przestrzeni trzech   miesięcy – od października  do grudnia.

CZYSTOŚĆ W SALACH LEKCYJNYCH SPRADZANA BĘDZIE 4 RAZY W MIESIĄCU PODCZAS PRZERW LUB LEKCJI PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU W LOSOWO WYBRANYM  DNIU I PORZE.

KLASY OTRZYMUJĄ PUNKTY ZA:

1. Ogólny porządek w sali.

(brak papierów, innych śmieci oraz niepotrzebnych przedmiotów na podłodze, szafkach, parapetach)  (0 - 2 pkt)

2. Stan tablicy, obecność kredy (0 - 1 pkt)

3. Ułożenie ławek, porządek na ławkach uczniowskich

(poukładane przybory, książki, zeszyty) (0 - 2 pkt)

4. Stan klasowej zieleni (kondycja i ilość kwiatów, stopień ich nawodnienia) (0 - 2 pkt)

5. Estetyczne dekoracje (0 - 2 pkt)

(brak dekoracji oraz identyczny stan dekoracji – 0 pkt)

6. Posiadanie obuwia zmiennego (0 - 1 pkt)

(klasa otrzymuje 1 pkt, gdy 100% uczniów posiada obuwie zmienne)

 

NAGRODA W KONKURSIE: NIESPODZIANKA

ORGANIZATORZY KONKURSU: SZKOLNE KOŁO PCK

Konkurs - ,,Najpiękniejszy stroik wielkanocny’’

 

Szkolne Koło PCK zaprasza  chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszy stroik wielkanocny”.
Cele konkursu:

 • propagowanie tradycji  związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych,
 • rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród uczniów,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna PCK w terminie do 7 kwietnia  2022 r.

Temat konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnego i estetycznego stroika wielkanocnego. Praca przestrzenna; technika dowolna.

Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

Najpiękniejsze stroiki zostaną przekazane do Zarządu Rejonowego PCK w Jaśle

Zapraszamy do udziału!

                         SZKOLNY KONKURS CZYSTOŚCI I UKWIECENIA KLAS

 

ZASADY I REGULAMIN KONKURSU:

W konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VIII Szkoły Podstawowej.

Konkurs trwa na przestrzeni trzech miesięcy – od kwietnia do czerwca.

CZYSTOŚĆ W SALACH LEKCYJNYCH SPRADZANA BĘDZIE

4 RAZY W MIESIĄCU PODCZAS PRZERW LUB LEKCJI PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU W LOSOWO WYBRANYM DNIU I PORZE.

KLASY OTRZYMUJĄ PUNKTY ZA:

 1. Ogólny porządek w sali. (brak papierów, innych śmieci oraz niepotrzebnych przedmiotów na podłodze,

szafkach, parapetach)  (0 - 2 pkt)

 1. Stan tablicy, obecność kredy (0 - 1 pkt)
 2. Ułożenie ławek, porządek na ławkach uczniowskich

(poukładane przybory, książki, zeszyty) (0 - 2 pkt)

 1. Stan klasowej zieleni (kondycja i ilość kwiatów, stopień ich nawodnienia) (0 - 2 pkt)
 2. Estetyczne dekoracje (0 - 2 pkt) (brak dekoracji oraz identyczny stan dekoracji – 0 pkt)
 3. Posiadanie obuwia zmiennego (0 - 1 pkt) (klasa otrzymuje 1 pkt, gdy 100% uczniów posiada obuwie zmienne)

 

NAGRODA W KONKURSIE: NIESPODZIANKA

ORGANIZATORZY KONKURSU: SZKOLNE KOŁO PCK

Uczennica kl. IV - Katarzyna Gajowska otrzymała wyróżnienie w gminnym konkursie plastycznym "Kartka świąteczna z gminny Skołyszyn".

Kasi serdecznie gartulujemy!

W dniu 25 XI 2021r. odbył się Gminny Konkurs Recytatorski ,,Wartości ...Uczucia ... Emocje ...". Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań literaturą i szukanie w niej nowych wartości oraz kształcenie delikatności uczuć. Uczniowie klas starszych recytowali wiersze upamiętniające patronów 2021 roku tj. Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza, Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W kategorii klas IV - VI I miejsce zdobyła Oliwia Lipka, a w kategorii klas VII - VIII wyróżnienie otrzymała Milena Szpak.

Konkurs plastyczny w ramach akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”  dla szkół podstawowych  został rozstrzygnięty.

Laureatem gminnym w kategorii klas I-IV została Zuzanna Rak.

W kategorii klas V -VIII tytuł laureata otrzymały: Julia Wypasek kl. VI i Wiktoria Wojdyła kl. V .

Gratulujemy!

Tegoroczny konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje 2021 r.” organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie obejmował zagadnienia związane z uzależnieniami oraz agresją i przemocą w tym także przemocą w sieci. Jury wyłoniło najlepsze prace na szczeblu powiatowym, które wezmą udział w finale wojewódzkim. W gronie laureatów znalazł się nasz uczeń klasy VII  Michał Wojdyła. Gratulujemy!

Uczennica klasy VII  Anastasia Witalis zajęła III miejsce w XIX Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej – Skołyszyn 2021.  Temat tegorocznej edycji to „Moje ulubione zwierzę”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W dniu 13 kwietnia 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Mitologiczny „Bliżej Olimpu” dla uczniów klasy V, który wpisał się już w tradycję szkoły. Organizatorem tej uroczystości  była Pani Agnieszka Dąbrowska.

Celem konkursu jest popularyzowanie kultury antycznej, poszerzanie wiadomości o bogach i herosach starożytnej Grecji oraz utrwalanie związków frazeologicznych wywodzących się z mitologii.

Konkurs Mitologiczny  składał się z części teoretycznej i artystycznej. Pierwsza część polegała na rozwiązywaniu testu zawierającego 13 zadań. Uczniowie wyjaśniali związki frazeologiczne, rozwiązywali krzyżówki,  nazywali cechy odpowiadające zachowaniom bohaterów mitologicznych oraz redagowali zaproszenie. Podczas części artystycznej uczniowie klasy V wcielali się w wybraną postać z mitologii, przygotowywali treść wystąpienia, prezentowali przebrania oraz atrybuty. I miejsce w konkursie zajęła Julia Wypasek, II msc – Oliwier Piątek, a III msc – Wiktor Świędrych. Konkurs Mitologiczny dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń.

                                                                                                                                              Agnieszka Dąbrowska

Konkurs - ,,Najpiękniejszy stroik wielkanocny’’

 

Świetlica szkolna i  Koło PCK ogłosiły konkurs na „Najpiękniejszy stroik wielkanocny”.

Celem konkursu było:

 • propagowanie tradycji  związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych,
 • rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród uczniów,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Jury serdecznie gratuluje  nagrodzonym  za  ogromne zaangażowanie. Jesteśmy bardzo poruszeni Waszą gotowością do sprawiania radości ludziom starszym i samotnym. Uszczęśliwiliście wiele osób. Na uwagę zasługuje Wasza kreatywność, inwencja twórcza, talent oraz dobre serce i wrażliwość. Serdecznie dziękujemy!

Werdykt przedstawia się następująco:

Kategoria klas 0 - IV

I miejsce – Wiktoria Wojdyła

II miejsce – Lena Rzońca, Mikołaj Knop

III miejsce – Jakub Ujejski

Wyróżnienia: Milena Halerz, Martyna Świędrych, Katarzyna Gajoska, Weronika Zborowska, Patryk Bil

 

Kategoria klas V – VIII

I miejsce – Dominika Czerkowicz

II miejsce – Gabriela Knop, Amelia Wypasek

III miejsce – Oliwia Gunia

Wyróżnienie: Emilia Augustyn

 

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

Oliwia Gunia uczennica klasy VII zajęła III miejsce w konkursie plastyczno-Literackim  „Lajkuję - nie hejtuję” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle i Komendą Powiatową Policji w  Jaśle. Głównym celem konkursu była promocja bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania w Internecie.

Gratulujemy Oliwii  i życzymy dalszych sukcesów!

W I etapie Konkursu "Pozytywnie zakręceni" zebrano 220,9 kg:

I miejsce Aleksandra Mitrut kl. III - 68 30 kg

II miejsce Zuzanna Rak kl. III - 19, 30 kg

III miejsce Oliwier Piątek kl. V - 17,80 kg

Kolejny II etap rozpoczyna się 1.03.2021 - 31.03.2021

Kolejny III etap rozpoczyna się 1.04.2021 - 30.04.2021

Nagrodzona zostanie szkoła, która zbierze największą ilość nakrętek oraz trzech uczniów, którzy zbiorą najwięcej nakrętek w całym konkursie.  Zapraszamy do udziału.

SZKOLNY KONKURS LITERACKI ,,JĘZYK BEZ TAJEMNIC’’

 

21 lutego obchodzono  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO.

Z tej okazji uczniowie wzięli udział w Szkolnym Konkursie Literackim ,,Język bez tajemnic’’, przygotowanym przez  nauczycieli języka polskiego: Panią Agnieszkę Dąbrowską i Panią Marię Kozioł.

Nadrzędnym celem konkursu było wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka polskiego, rozwijanie zainteresowań językiem jako istotnym elementem dziedzictwa kulturowego,  wzbogacenie  słownictwa poprzez obcowanie z pięknym językiem literackim oraz uczenie rywalizacji  w przyjaznej atmosferze.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klasy IV – VI,

- uczniowie klasy VII  – VIII.

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z zadań otwartych i zamkniętych, obejmujących  wiedzę z zakresu języku polskiego.

Jury gratulowało wszystkim uczestnikom, którzy z ogromnym zaangażowaniem odpowiedzieli na konkurs.

Werdykt jury przedstawia się następująco:

Klasy IV – VI

I msc. – Julia Wypasek – kl. V

II msc. – Milena Szpak – kl. VI

III msc. – Wiktoria Wojdyła – kl. IV

Wyróżnienie – Dominik Halerz – kl. V

 

Klasy VII – VIII

I msc. – Oliwia Gunia

II msc. – Zuzanna Wiśniowska

III msc. – Anastasia Witalis – kl. VII

Wyróżnienia:

Klaudia Zielińska – kl. VIII

Karolina Grzywacz – kl. VIII

Martyna Dzięglewicz – kl. VIII

 

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Organizatorzy konkursu

P. Agnieszka Dąbrowska, P. Maria Kozioł

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO

„SYMBOLE BOŻEGO NARODZENIA”

 

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego  „Symbole Świąt Bożego Narodzenia.” Po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac, Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych. Doceniono oryginalność, pomysłowość, samodzielność dzieci oraz wykorzystanie wielu technik plastycznych przy tworzeniu pracy.

 

Nagrodzone prace:

I miejsce -  Weronika Zborowska
II miejsce - Wiktoria Wojdyła
III miejsce - Lena Antas, Dominik Augustyn

 

Wyróżnione prace:

Emilia Augustyn

Patryk Bil

Martyna Bochenek

Katarzyna Gajoska

Emilia Godniak

Patrycja Godniak

Oliwia Gunia

Gabriela Knop

Kacper Kozłecki

Maria Krzemień

Aleksandra Mitrut

Daria Myśliwiec

Zuzanna Rak

Jakub Ujejski

Izabela Wojdyła

Julia Wypasek

 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych i uzdolnionych pociech, a laureatom życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji.

 Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody zostaną rozdane po powrocie do szkoły.

Z radością informujemy, że Jury  wojewódzkiego konkursu plastycznego  "Bezpieczne Wakacje 2020" zorganizowanego przez  Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie przyznało naszej uczennicy Dominice Czerkowicz I miejsce  kategorii wiekowej 10-12 lat. Należy dodać, że praca Dominiki została wybrana spośród wielu innych by reprezentować nasz powiat w finale wojewódzkim. Oprócz wartości artystycznej pracy ważny był również  jej przekaz - bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji podczas korzystania z Internetu.

Serdecznie gratulujemy!

 

Szkolny konkurs plastyczny pt.

,,Laurka dla Nauczyciela’’

Świetlica szkolna i Samorząd Uczniowski ogłosiły z okazji Dnia Edukacji Narodowej konkurs plastyczny  pt. ,,Laurka dla Nauczyciela’’.

Głównym celem konkursu były aspekty wychowawcze tj. szacunek dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz inspirowanie uczniów do twórczej pracy.

Jury serdecznie gratuluje  nagrodzonym  oraz pozostałym  uczestnikom za  ogromne zaangażowanie. Na uwagę zasługuje Wasza kreatywność, inwencja twórcza, talent i wrażliwość. Dziękujemy!

Werdykt przedstawia się następująco:

Kategoria klas 0 – IV

I msc. – Karol Kozłecki, Kacper Kozłecki, Daria Myśliwiec

II msc – Martyna Świędrych, Zuzanna Rak

III msc. – Maria Ryznar

Wyróżnienie: Julia Zając, Katarzyna Gajoska, Aleksandra Mitrut, Wiktoria Wojdyła

Udział: Lena Rzońca, Barbara Łyszczarz, Oliwia Witalis, Amelia Tokarz, Milena Halerz, Joanna Kołodziej, Izabela Wojdyła, Kacper Kardaś, Kacper Szynal, Oliwia Kardaś, Oskar Grzywacz, Adrian Hajnosz, Julia Godniak, Bartosz Sarnecki.

 

Kategoria klas V- VIII

I msc. –  Julia Wypasek, Mateusz Rak

II msc. – Gabriela Knop

III msc. – Emilia Augustyn, Dominika Czerkowicz

Wyróżnienie: Patrycja Bajorska

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

 

Miło nam poinformować, że uczeń klasy VI Mateusz Rak otrzymał wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Plastycznym  pt. Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia „Czas to miłość”.

Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna w Czermnej, a patronat nad konkursem objęli Wójt Gminy Szerzyny p. Grzegorz Gotfryd oraz radny powiatu tarnowskiego p. Krzysztof Płaczek.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży z gmin: Szerzyny, Ryglice, Tuchów, Biecz, Rzepiennik Strzyżewski, Skołyszyn. Brzyska i Jodłowa. Jego celem było uczczenie Kardynała Wyszyńskiego z okazji jego beatyfikacji.

WYNIKI

Szkolnego Konkursu Literacko – Plastycznego pt.

„Życzenia dla Mamy słowem malowane”

 

Szkolny Konkurs Literacko -  Plastyczny został przeprowadzony w dwóch kategoriach:

- literackiej - napisanie wiersza,

- plastycznej - wykonanie portretu Mamy.

 

            W kategorii wiersz wyróżnienie otrzymują uczniowie:

Katarzyna Gajoska – kl. II

Dominik Halerz – kl. IV

Julia Wypasek – kl. IV

Kacper Madej – kl. V

Julia Zborowska – kl. VIII

Dodatkową nagrodą jest ocena bardzo dobra z języka polskiego.

 

W kategorii plastycznej przyznano następujące miejsca:

I  miejsce – Katarzyna Gajoska – kl. II, Kacper Kozłecki – kl. II

II miejsce – Oliwia Lipka – kl. III, Martyna Świędrych – kl. II

III miejsce – Wiktoria Dudowicz – kl. V, Dominika Czerkowicz – kl. V

 

Pozostali uczniowie otrzymują wyróżnienie:

Dominik Augustyn – kl. II

Wiktor Niezgoda – kl. II

Krystian Okrzesa – kl. II

Weronika Zborowska – kl. II

Maria Ryznar – kl. III

Emilia Augustyn – kl. V

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Organizatorzy konkursu

Agnieszka Dąbrowska

Maria Kozioł

 

Wyniki konkursu na plakat z okazji święta Konstytucji 3 Maja

Kategoria kl. I-III

I  miejsce –Martyna Świędrych – kl. II,

II miejsce – Kacper Kozłecki – kl. II, Katarzyna Gajoska – kl. II,

III miejsce – Wiktoria Wojdyła – kl. III, Milena Halerz – kl. I, Martyna Bochenek kl. II,

Wyróżnienie: Szymon Data kl. III, Maria Ryznar kl. III, Oskar Grzywacz kl. I, Maria Krzemień, Dominik Augustyn kl.II, Julia Zając kl. I, Wiktor Niezgoda kl. II, Weronika Zborowska kl. II, Jakub Ujejski kl. II, Zofia Ziomek kl. III, Patryk Bil kl. II

Kategoria kl. IV-VIII

I  miejsce –Julia Wypasek kl. IV, Wiktor Świędrych – kl. IV,

II miejsce – Oliwier Piątek – kl. IV, Dominik Halerz – kl. IV,

III miejsce – Patrycja Bajorska kl. IV, Miłosz Augustyn kl. IV.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy konkursu

Anna Data

Jolanta Rzońca

 

XVIII Gminny Przegląd Piosenki Religijnej Kolęd i Pastorałek

 

W dniu  30.01.2020 r. uczniowie  klas I - III Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym brali udział w XVIII Gminnym Przeglądzie Piosenki Religijnej Kolęd i Pastorałek w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa  w Skołyszynie. Nasi uczniowie zaprezentowali osiągnięte umiejętności wokalne i zdobyli wysokie miejsca oraz wyróżnienie.

Werdykt przedstawia się w następujący sposób:

II miejsce - Zuzanna Rak (kl. II)

III miejsce - Gabriela Dzięglewicz (kl. III)

Wyróżnienie - Katarzyna Gajoska (kl. II)

Dyplomy za udział otrzymali Milena Halerz – (kl. I) oraz Jakub Ujejski – ( kl. II).

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Gminny Konkurs Plastyczny  „Mikołajek i inne chłopaki (i dziewczyny)"

Uczennice z klasy trzeciej naszej Szkoły: Maria Ryzner zajęła  I miejsce, a Zofia Ziomek zdobyła wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym „Mikołajek i inne chłopaki (i dziewczyny)” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Celem konkursu było pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu oraz popularyzacja serii książek o Mikołajku R. Goscinnego i J. J. Sempé. Naszą Szkołę reprezentowały również Wiktoria Wojdyła z kl. III, Patrycja Bajorska z kl. IV i Julia Wypasek z kl. IV, które otrzymały dyplomy za udział w tym konkursie.

Dziękujemy za udział i gratulujemy nagrodzonym!

,,Kraj lat dziecinnych ….’’

 

IV Wojewódzki Konkurs Recytacji Poezji Adama Mickiewicza

 

W dniu 13 XII 2019 roku w Zespole Szkół Społecznych w Jaśle odbył się IV Wojewódzki Konkurs Recytacji Poezji Adama Mickiewicza. Celem konkursu było przybliżenie młodzieży idei i wartości głoszonych przez polskich romantyków, uwrażliwianie na piękno języka ojczystego oraz motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy. Konkurs odbył się w dwóch niezależnych od siebie kategoriach:

Kategoria I: Recytacja wybranego liryku Adama Mickiewicza

Kategoria II: Recytacja fragmentu ,,Pana Tadeusza’’.

Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy VIII Zuzanna Kuś.

Uczennica kl. II - Katarzyna Gajoska uzyskała II miejsce w konkursie plastycznym „Karta świąteczna z Gminy Skołyszyn”. W kategorii klas IV-VIII wyróżnienie otrzymała Dominika Czerkowicz - kl. V. Serdecznie gratulujemy!

W piątek 6 grudnia br. w Jasielskim Domu Kultury rozstrzygnięto konkurs fotograficzny "Krajobrazy dorzecza Wisłoki". Celem konkursu było m.in. zaprezentowanie na zdjęciach piękna ciekawych obszarów dorzecza Wisłoki oraz popularyzacja wiedzy o Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Uczennice Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym: Oliwia Gunia i Anastasia Witalis z  kl. VI uzyskały tytuł laureata w kategorii szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Z tej okazji wraz z opiekunem Anną Data i rodzicem panią Witalis uczestniczyły w uroczystości wręczenia nagród. Uczennice w obecności Wójta Gminy Skołyszyn Bogusława Kręcisza odebrały pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody. Finał konkursu połączony był z koncertem muzyków ze Snowskiej Szkoły Muzycznej im. Nathana Rakhlina z Ukrainy oraz artystów z Jasielskiego Domu Kultury. W czasie uroczystości podpisano również umowy partnerskie pomiędzy gminami należącymi do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Gromadami Obwodu Czernikowskiego z Ukrainy. Udział w konkursie "Krajobrazy dorzecza Wisłoki" przyczynił się do popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych naszego regionu.

Z olbrzymią radością informujemy, że uczeń klasy V Michał Wojdyła został laureatem powiatowego etapu konkursu plastycznego pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2019 r.”  Praca Michała w nieszablonowy sposób oddała tematykę konkursu i została wybrana spośród wielu nadesłanych na konkurs. 22 listopada uczeń odebrał   w budynku jasielskiej komendy  pamiątkowy dyplom oraz nagrodę. Warto zauważyć, że praca będzie reprezentować nasz powiat w finale wojewódzkim.

Gratulujemy i życzymy Michałowi dalszych sukcesów.

D. Kosiba

Szkolny konkurs plastyczno – literacki pt.

,,Kiedy myślę … Polska’’

 

Świetlica szkolna ogłosiła konkurs plastyczno – literacki  pt. ,,Kiedy myślę…  Polska’’.

Głównym celem konkursu była edukacja patriotyczna i obywatelska dzieci i młodzieży, pielęgnowanie polskości oraz  tradycji narodowych. Tematyka prac konkursowych nawiązywała do Święta Niepodległości Polski ( tj. walka o niepodległość, praca na rzecz wolnej Polski).

Organizatorami konkursu był wychowawca i nauczyciele świetlicy – p. Maria Kozioł, p. Joanna Chentosz i p. Agnieszka Dąbrowska.

Jury gratulowało wszystkim uczestnikom, którzy z ogromnym zaangażowaniem odpowiedzieli na konkurs. Podkreślono duży wkład pracy, inwencję twórczą, talent i wrażliwość.

Werdykt przedstawia się następująco:

Kategoria klas 0 – IV

I msc. – Julia Wypasek

II msc – Wiktoria Wojdyła

III msc. – Patrycja Bajorska

Udział: Izabela Wojdyła, Szymon Data, Gabriela Dzięglewicz, Oliwia Lipka.

 

Kategoria klas V- VIII

I msc. – Zuzanna Kurowska, Julia Zborowska

II msc. – Dominika Czerkowicz, Mateusz Rak

III msc. – Emilia Augustyn, Gabriela Knop, Milena Szpak

Udział: Radosław Krzemień, Kacper Madej, Kacper Polewka, Kacper Sarnecki, Amelia Wypasek, Kornelia Kupka, Zuzanna Kuś.

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

W czwartek 6 czerwca 2019 r. w naszej szkole został rozegrany I Szkolny Turniej Szachowy. Jego organizatorami były panie prowadzące zajęcia koła szachowego p. Anna Data i p. Halina Wojdyła. W rozgrywkach wzięli udział uczniowie kl. I i kl. II, którzy uczestniczyli w zajęciach szachowych w ramach  projektu unijnego "Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn". Pasjonaci tej królewskiej gry mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności oraz kształtować pozytywne cechy i postawy, takie jak obiektywizm, tolerancja, wytrwałość w dążeniu do celu. Uczestnicy poznali zasady obowiązujące na turniejach szachowych, a przede wszystkim przestrzegali reguły: "na sali gry obowiązuje cisza". Na zakończenie p. dyrektor Katarzyna Czerkowicz ogłosiła wyniki, wręczyła medale oraz dyplomy wszystkim uczestnikom.

            Po emocjonujących rozgrywkach mistrzem szkoły została Zuzanna Rak z kl. I, miejsce II zajął Jakub Ujejski z kl. I, miejsce III przypadło uczennicy klasy II Wiktorii Wojdyła! Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego odkrywania tajemnic gry królów.

Anna Data i Halina Wojdyła

 

Międzywojewódzki konkurs „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”

W dniu 31 maja 2019 r. drużyna z Gimnazjum w Bączalu Dolnym w składzie: Weronika Biernacka, Mateusz Mosoń i Natalia Wojdyła z kl. IIIG  wzięła udział w XVI edycji Międzywojewódzkiego Konkursu „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza” w kategorii wiedza, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 12 w Jaśle. Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła. Głównym organizatorem była SP nr 12 w Jaśle oraz Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Uczniowie odpowiadali ustnie na bardzo szczegółowe pytania o życiu i działalności I. Łukasiewicza oraz o węglowodorach. Po podliczeniu punktacji z obu części –historii i chemii okazało się, że uczniowie Gimnazjum w Bączalu Dolnym zajęli wysokie III miejsce. Uczniów do konkursu z zakresu życia i działalności I. Łukasiewicza przygotowywała p. Elżbieta Kaszowicz, z  zakresu chemii p. Urszula Fietko.

http://zsm3jaslo.pl/2019/0531l/113741.jpg

Od prawej strony stoją Mateusz Mosoń, Natalia Wojdyła i Weronika Biernacka.

Konkurs historyczny

Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły Tadeuszu Rejtanie i znajomości hymnu Szkoły

W ramach obchodów Dnia Patrona zorganizowano dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej konkurs dotyczący znajomości życiorysu Patrona Szkoły Tadeusza Rejtana,  okoliczności powstania  oraz znajomości tekstu hymnu Szkoły. Konkurs miał formę testu. Po sprawdzeniu testów przez nauczyciela historii i organizatora konkursu p. Elżbietę Kaszowicz okazało się, że najwięcej punktów i najwyższe miejsca zajęli:

I miejsce – Sandra Olbrot kl. VIII

II miejsce – Natalia Kurowska i Aleksandra Łyszczarz z kl. VIII

III miejsce – Gabriela Knop kl. IV

Szkolny Konkurs „Wędrówka z legendą przez Polskę”

W II semestrze odbył się Szkolny Konkurs „Wędrówka z legendą przez Polskę”. Został przeprowadzony w trzech etapach:

- konkurs czytelniczy; miał na celu rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość legend
   o Polsce,

konkurs krasomówczy -  opowiadanie wybranej legendy,

- konkurs plastyczny – wykonanie ilustracji do wybranej legendy.

Nadrzędnymi celami  konkursu było rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich, popularyzacja wiedzy o Polsce, propagowanie wiedzy o kulturze narodu i państwa polskiego, kształtujących poczucie przynależności do regionu i kraju, rozwijanie postawy patriotycznej oraz wdrażanie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji.

Organizatorami konkursu były nauczycielki języka polskiego: Pani Agnieszka Dąbrowska
i Pani Maria Kozioł.

Jury gratulowało wszystkim uczestnikom, którzy z ogromnym zaangażowaniem odpowiedzieli na konkurs. Podkreślono własny wkład pracy, inwencję twórczą, talent i wrażliwość.

Werdykt przedstawia się następująco:

Szkolny Konkurs Czytelniczy „Wędrówka z legendą przez Polskę”

Kl. IV – VI:

I msc. – Oliwia Gunia

II msc. – Mateusz Rak

III msc – Karolina Grzywacz

Wyróżnienie: Zuzanna Wiśniowska

Udział: Julia Pyzik, Maciej Augustyn, Jakub Kardaś, Marcel Halko, Martyna Dzięglewicz, Klaudia Zielińska, Dominika Czerkowicz, Anastasia Witalis, Anna Niemaszyk, Weronika Wadas.

Kl. VII – III g:

I msc. – Dagmara Machowicz

II msc – Sandra Olbrot

III msc – Aleksandra Łyszczarz

Szkolny Konkurs Krasomówczy „ Wędrówka z legendą przez Polskę”

 Kl. IV – VI:

I msc – Mateusz Rak

II msc – Klaudia Zielińska

III msc – Martyna Dzięglewicz, Karol Mitrut

Kl. VII – IIIg:

I msc – Julia Zborowska

II msc – Weronika Furmanek

III msc – Natalia Kurowska

Wyróżnienie: Wiktoria Banach, Adrian Materowski

Szkolny Konkurs Plastyczny „Wędrówka z legendą przez Polskę”

I msc – Kacper Polewka, Jakub Polewka

II msc – Zuzanna Wiśniowska, Dominika Czerkowicz

III msc – Ewelina Filipak, Oliwia Gunia

Wyróżnienie: Michał Wojdyła, Karolina Grzywacz, Natalia Kurowska, Patryk Grzywacz, Mateusz Kurowski

Udział: Piotr Furmanek, Kacper Madej, Karol Mitrut, Michał Krzemień, Jakub Kardaś, Radek Krzemień.

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

Wojewódzki  Konkurs Plastyczny

„MOJE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ”

 

            28.03.2019 r.  w auli Szkoły Podstawowej  nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej  w Jaśle po raz piętnasty odbył się wojewódzki konkurs plastyczny "Moje spotkania z przyrodą". Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy VII Zuzanna Kuś i Zuzanna Kurowska oraz uczennica klasy V Oliwia Gunia. Prace Zuzanny Kuś i Oliwii  Guni  otrzymały wyróżnienie.

Gratulujemy!

 

Szkolny Festiwal  Piosenki

 

W kwietniu odbył się w naszej szkole festiwal  piosenki dziecięcej. Przygotowane utwory zaprezentowali uczniowie klas I-IV. Jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce   -  Jakub Ujejski kl. I
II miejsce  -  Zuzanna Rak kl. I  i Dominika Czerkowicz kl. IV
III miejsce -  Katarzyna Gajoska  kl. I i Gabriela Dzięglewicz kl. II
wyróżnienie - duet Katarzyna Gajoska, Martyna Bochenek kl. I
 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Pierwszego kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie miało miejsce wręczenie nagród za XVII Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej – Skołyszyn 2019. Temat tegorocznej edycji to „Widok z mojego okna”. W kategorii klasy IV-VI wyróżnienie otrzymała Oliwia Gunia – kl. V, którą opiekowała się nauczycielka Anna Data.

Laureatka otrzymała pamiątkowy dyplom i nagrody, które wręczyli: Paweł Gutkowski  (Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn) oraz dyrektor GOKiCz  - Marta Gąsiorowska.

Oliwii  serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

19 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyły się gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego LITERATURA I DZIECI, ogłoszonego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica kl. II- Oliwia Lipka przygotowana przez panią Halinę Wojdyłę. Oliwia otrzymała wyróżnienie na eliminacjach rejonowych w dniu 29 listopada br. w Jasielskim Domu Kultury.

Konkurs na najciekawszą maskę

wzorowaną na maskach ze starożytnego greckiego teatru

Uczniowie klasy I Gimnazjum w ramach zadania domowego z historii wykonali maski teatralne wzorowane na maskach ze starożytnego greckiego teatru. O pomoc w ocenie poprosiliśmy uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej i II –III Gimnazjum. Uczniowie tych klas mogli obejrzeć wystawę masek i wybrać oraz zagłosować na tę, która ich zdaniem najbardziej przypominała maskę ze starożytnego greckiego teatru. Po podliczeniu głosów okazało się, że najwięcej głosów uzyskały maski wykonane przez:

I miejsce – Piotr Janusz -21 głosów

II miejsce – Róża Kasprzycka- 13 głosów

III miejsce – Karolina Materowska – 7 głosów

Uczniowie ci otrzymali oceny celujące z historii.


Konkurs na najładniej udekorowaną salę lekcyjną z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Konkurs zorganizowano w 3 kategoriach:

-klasy I-III Szkoły Podstawowej

-klasy IV-VI Szkoły Podstawowej

-klasy I-III Gimnazjum

W klasach Szkoły Podstawowej rolę jury pełnił Samorząd Uczniowski z Gimnazjum, a klasy Gimnazjum Samorząd Uczniowski ze Szkoły Podstawowej. Ocenie podlegały klasowa choinka, stroik świąteczny, gazetka o tematyce świątecznej, dekoracje drzwi, okien i ścian. Po podliczeniu punktów wyniki konkursu przedstawiały się następująco:

-w kategorii klas I –III Szkoły Podstawowej wygrała klasa III

-w kategorii klas IV –VI Szkoły Podstawowej wygrała klasa V

-w kategorii klas I –III Gimnazjum wygrała klasa I

Przewodniczący samorządów klasowych z zwycięskich klas odebrali pamiątkowe dyplomy i nagrody (ozdoby choinkowe).


 

Konkurs Pięknego Czytania fragmentów książki Henryka Sienkiewicza

„W pustyni i w puszczy”.

 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI.

Uczestnicy konkursu występowali przed jury w składzie:

-pani Joanna Chentosz –nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum

-pani Agnieszka Dąbrowska –nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej

-Mateusz Wyrostek –zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum.

Podczas czytania ocenie jury podlegało: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja, interpretacja czytanego tekstu, radzenie sobie z tremą.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów z klas IV - VI. Po podliczeniu punktacji wyniki konkursu przedstawiały się następująco:

I miejsce – Natalia Koś z kl. VI

II miejsce –Sandra Olbrot z kl.VI

III miejsce –Marcel Halko z kl. VI

Wyróżnienia – Zuzanna Kurowska z kl. V i Julia Pyzik z kl. VI

Wszyscy uczestnicy Konkursu Pięknego Czytania otrzymali pamiątkowe dyplomy i punkty dodatnie z zachowania, a najlepsi nagrody.


 

Konkurs plastyczny na ilustrację do

Mojej ulubionej książki z biblioteki

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej. Zadaniem uczestników było wykonać samodzielnie, dowolną techniką, pracę plastyczną ilustrującą wybraną przez siebie książkę, którą uczestnik konkursu wypożyczył z biblioteki szkolnej i przeczytał.

Prace uczestników konkursu oceniało jury w składzie:

- pani Monika Dąbrowska –wychowawca w świetlicy szkolnej,

- pani Małgorzata Wachel –nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów.

Wyniki konkursu przedstawiały się następująco:

I miejsce – Weronika Wadas z kl. III –ilustracja do książki z serii o Martynce,

II miejsce –Kacper Madej z kl. II –ilustracja do książki z serii „Zatoka Dinozaurów”,

III miejsce –Patryk Grzywacz z kl. III –ilustracja do książki z serii o Franklinie,

Wyróżnienia – Natalia Biernacka z kl. II – ilustracja do „Kajtkowych przygód”, Karol Mitrut z kl. III –ilustracja do „Dzieci z Bullerbyn” i Mateusz Rak z kl. II –ilustracja do książki z serii o Franklinie.

Wszyscy uczestnicy konkursu plastycznego otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi nagrody.


 

Wykaz konkursów z II półrocza roku szkolnego 2015/2016, w których wzięli udział uczniowie ZSP 
w Bączalu Dolnym

 

Nazwa konkursu

Szczebel

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Zajęte

miejsce

Nauczyciel przygotowujący

Ogólnopolski Konkurs dla szkół podstawowych „Bateria pomysłów”

ogólnopolski

Drużyna w składzie:

Zalewska Ida

Szymański Paweł

Mosoń Mateusz

Kasprzycka Róża

Chentosz Kacper

Zając Anna

Pyzik Julia

Olbrot Sandra

Łyszczarz Aleksandra

Koś Natalia

 VI

VI

VI

VI

VI

VI

V

V

V

V

V

udział

Małgorzata Bielech

Anna Data

„Papież Słowianin” Ogólnopolski Konkurs wiedzy                     o czasach                           i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum

wojewódzki

Kosiaty Gabriela

Pawlik Przemysław

Wojdyła Weronika

IIIG

IIG

IIG

udział

Elżbieta Kaszowicz

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Namaluj historię dziadków”  zorganizowany przez IPN                                            w Rzeszowie

wojewódzki

Pyzik Julia

V

udział

Elżbieta Kaszowicz

 Konkurs Biblijny (plastyczny)pt. „Bądźcie miłosierni jak Ojciec Wasz jest miłosierny (Łk 6,36)”

 

diecezjalny

Gunia Oliwia

Grzywacz Karolina

Czerkowicz Dominika

II

III

I

wyróżnienie

udział

udział

Agnieszka Pawlik

 

Konkurs Biblijny – ze znajomości Ewangelii św. Łukasza  pt. „Bądźcie miłosierni jak Ojciec Wasz jest miłosierny (Łk 6,36)”

rejonowy

Machowicz Dagmara

Chentosz Kacper

Wojdyła Natalia

V

VI

VI

udział

udział

udział

Agnieszka Pawlik

Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”

rejonowy

Myrda Mateusz

III

II miejsce

Jolanta Rzońca

Rejonowy turniej znajomości ,,Quo vadis"
 H. Sienkiewicza

 

rejonowy

Łyszczarz Weronika

Kosiaty Gabriela

Rutana Bartosz

IIIG

IIIG

IIIG

I miejsce

IV miejsce

VII miejsce

 

 

Maria Kozioł

Powiatowy Konkurs „Bezpieczeństwo        w ruchu drogowym”

powiatowy

Chentosz Kacper

Halko Marcel

Łyszczarz Aleksandra

Olbrot Sandra

 

Jagoda Arkadiusz

Kosiaty Gabriela

Szymańska Ilona

VI

V

V

V

 

IIIG

IIIG

IIG

udział

 

 

 

 

udział

Aneta  Brzezicka

Powiatowy Konkurs Tłumaczenia Poezji Niemieckiej "Eine Perle unter den Gedichten"

powiatowy

Janusz Izabela

Janusz Katarzyna

IIG

IIG

udział

Katarzyna Czerkowicz

XVIII edycja konkursu „Zbiórka zużytych baterii” pod przewodnictwem Burmistrza Miasta Jasła

powiatowy

-----

I - VI

udział

Małgorzata Bielech

Powiatowy Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy „Eko – Mat”

powiatowy

Pyzik Julia

Halko Marcel

V

V

wyróżnienie

udział

Małgorzata Bielech

Anna Data

XIV Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

powiatowy

Gałuszka Emilia

Zalewska Ida

Szymański Paweł

Mosoń Mateusz

Chentosz  Kacper

Zając Anna
Pyzik  Julia

Łyszczarz Aleksandra

VI

VI

VI

VI

VI

V

V

V

III miejsce

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

Anna Data

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów klas VI szkoły Podstawowej „Dzieje narodu polskiego w latach 1772-1914”

powiatowy

Chentosz Kacper

Gałuszka Emilia

Mosoń Mateusz

VI

VI

VI

udział

Elżbieta Kaszowicz

VIII Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla uczniów klas III gimnazjów powiatu jasielskiego

 

 

powiatowy

 

Łyszczarz Weronika

 

IIIG

 

wyróżnienie

Maria Kozioł

Gminny Turniej Pożarniczy „Młodzież zapobiega pożarom”

gminny

Olbrot Sandra

Łyszczarz Aleksandra

Pyzik Julia

 

Czapla Bartosz

Wyrostek Mateusz

Zborowski Dawid

 

V

V

V

 

IIIG

IIG

IIIG

 

III miejsce

udział

udział

 

II miejsce

III miejsce

udział

Aneta Brzezicka

Gminny Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”

gminny

Myrda Mateusz

III

I miejsce

Jolanta Rzońca

Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej

gminny

Grzywacz Karolina

Wiśniowska Zuzanna

Zielińska Klaudia

III

III miejsce

Jolanta Rzońca

Gminny Konkurs Plastyczny „Kartka wielkanocna”

gminny

Gałuszka Emilia

Czerkowicz Weronika

VI

IIG

wyróżnienie

wyróżnienie

Jolanta Rzońca

Gminny Konkurs Czytelniczy na opowiadanie baśni Janiny Porazińskiej „Za górami … za lasami

gminny

Jakub Polewka

II

II miejsce

Halina Wojdyła

Gminny Turniej Pożarniczy „Młodzież zapobiega pożarom”

Eliminacje szkolne

Łyszczarz Aleksandra

Pyzik Julia

Olbrot Sandra

 

Czapla Bartosz

Wyrostek Mateusz

Zborowski Dawid

Filipak Szymon

Jagoda Arkadiusz

Marcisz Wojciech

Paszyński Michał

V

V

V

 

IIIG

IIG

IIIG

IIIG

IIIG

IIIG

IIIG

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

I miejsce

II miejsce

III miejsce

udział

udział

udział

udział

Aneta Brzezicka

Szkolny konkurs przyrodniczy „Pospolite drzewa lasów liściastych                       w Polsce”

szkolny

Gałuszka Emilia

Marek Dawid

Chentosz Kacper

VI

VI

VI

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Małgorzata Bielech

Szkolny konkurs historyczny „Antyczna maska teatralna”

szkolny

Fuk Karolina

Grzywacz Krystian

Mitoraj Izabela

IG

IG

IG

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Małgorzata Bielech

„Easter Card” Szkolny konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną w języku angielskim

szkolny

Czerkowicz Dominika

Piątek Oliwier

Kopera Gabriel

Chentosz Kacper

Kurowska Zuzanna

Gałuszka Emilia

Czerkowicz Weronika

Łyszczarz Weronika

Nowak Klaudia

Kasprzycka Róża

Kuś Zuzanna

Pyzik Julia

Solecka Elwira

I

I

II

VI

IV

VI

IIG

IIIG

IG

VI

IV

V

IIIG

I miejsce

I miejsce

I miejsce

I miejsce

I miejsce

I miejsce

I miejsce

I miejsce

I miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

Joanna Bosak

Akcja charytatywna "Zbiórka plastikowych nakrętek"

szkolny

Mosoń Mateusz

Gałuszka Emilia

VI

VI

Nagroda najlepszego zbieracza nakrętek w SP w latach 2013-2016

Joanna Bosak

Konkurs Matematyczny  Pangea

eliminacje szkolne

Pawlik Przemysław

Mosoń  Mateusz

Chentosz Kacper

Pyzik Julia

Łyszczarz Aleksandra Halko Marcel

Zborowska Julia

Zalewski Filip

Kasprzycki Jerzy

Grzywacz Krystian

Marcisz Izabela

Nowak Klaudia

Piś Martyna

Wszołek Daria

Filipak Szymon

Jagoda Arkadiusz

Kosiaty Gabriela

Łyszczarz Weronika

Marcisz Wojciech Paszyński Michał

II

VI

VI

V

V

V

IV

IV

IV

Ig

IG

IG

IG

IG

IIIG

IIIG

IIIG

IIIG

IIIG

IIIG

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

udział

Anna Data

Maria Dziedzic

Konkurs Mitologiczny „Bliżej Olimpu”

szkolny

Łyszczarz Aleksandra

Machowicz Dagmara

Augustyn Maciej

V

V

V

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Agnieszka Dąbrowska

Szkolny Konkurs Ortograficzny „Ortografia moją przyjaciółką”

szkolny

Machowicz Dagmara

Łyszczarz Aleksandra

Kasprzycka Róża

Mosoń Mateusz

V

V

VI

VI

I miejsce

II miejsce

III miejsce

III miejsce

Agnieszka Dąbrowska

„Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”

szkolny

Zborowska Julia

Dudowicz Izabela

Łyszczarz Aleksandra

Chentosz Kacper

Gałuszka Emilia

IV

V

V

VI

VI

udział

Agnieszka Dąbrowska

Szkolny konkurs fotograficzny „Pejzaż zimowy”

szkolny

Gunia Oliwia

II

I miejsce

Monika Dąbrowska

Szkolny konkurs plastyczny „Piękno wiosny”

szkolny

Gunia Oliwia

II

I miejsce

Monika Dąbrowska

„Ojczyzna polszczyzna”

szkolny

Kasprzycka Róża

Łyszczarz Aleksandra

Machowicz Dagmara

Zalewska Ida

Tokarz Weronika

Szymańska Ilona

Machowicz Wiktor

Janusz Izabela

 

VI

V

V

VI

IG

IIG

IIG

IIG

I miejsce

II miejsce

III miejsce

III miejsce

I miejsce

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Elżbieta Kaszowicz

Szkolny Konkurs Plastyczny „W świecie baśni Andersena”

szkolny

Wojdyła Michał

Wiśniowska Zuzanna

Kupka Kornelia

Madej Kacper

Wójciak Bartosz

Zielińska Klaudia

Zborowska Julia

I

III

IV

I

III

III

IV

I miejsce

I miejsce

I miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

Elżbieta Kaszowicz

Konkurs wiedzy o patronie i hymnie Szkoły

szkolny

Kurowska Zuzanna

Zborowska Julia

Wadas Filip

IV

IV

IV

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Elzbieta Kaszowicz

Konkurs czytelniczy dla uczniów klasy II ze znajomości lektury „Kubuś Puchatek”

szkolny

Biernacka Natalia

Mitrut Karol

Furmanek Piotr

II

II

II

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Elżbieta Kaszowicz

 „W świecie przygód żółwia Franklina” – konkurs pięknego czytania dla uczniów klasy I

szkolny

Czerkowicz Dominika

Szpak Milena

I

I

I miejsce

I miejsce

Elżbieta Kaszowicz

Konkurs na najpiękniejszy plakat reklamujący książki zakupione w ramach programu „Książki naszych marzeń”

szkolny

Koś Oliwia

Lubaś Szymon

V

V

I miejsce

Elżbieta Kaszowicz

Szkolny Konkurs Opowiadania

szkolny

Bienias Nadia

Wyrostek Mateusz

IIG

IIG

wyróżnienie

wyróżnienie

Maria Kozioł

Konkurs Biblijny – ze znajomości Ewangelii św. Łukasza  pt. „Bądźcie miłosierni jak Ojciec Wasz jest miłosierny (Łk 6,36)”

szkolny

Machowicz Dagmara

Chentosz Kacper

Wojdyła Natalia

V

VI

VI

udział

udział

udział

Agnieszka Pawlik

Szkolny konkurs ortograficzny ,,Mały Ortografek"

szkolny

Gunia Oliwia

Furmanek Piotr

Wiśniowska Zuzanna

II

II

III

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Halina Wojdyła

 

 

 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „KARTKA WIELKANOCNA”

 

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym wzięli udział w konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę wielkanocną zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – prace naszych uczniów rywalizowały ze 180 kartkami z innych szkół. Mimo tego, uczennica klasy VI Emilia Gałuszka oraz uczennica klasy IIG Weronika Czerkowicz zdobyły wyróżnienie.

 

W dniu 1 kwietnia 2016r. dziewczynki wraz z opiekunem konkursu p. Joanną Bosak udały się do GOKiCz w Skołyszynie po odbiór dyplomów i nagród. Przed ich rozdaniem uczestniczyły w warsztatach plastycznych, których tematem była „Wiosna”.

 

Dziewczynkom serdecznie gratulujemy!

SZKOLNY KONKURS „EASTER CARD”

 

Dnia 5 maja 2016r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Easter Card” na najpiękniejszą kartkę wielkanocną w języku angielskim zorganizowanego przez nauczycieli języka angielskiego p. Joannę Bosak i p. Magdalenę Zając. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – zgłoszono aż 60 własnoręcznie przygotowanych kartek wielkanocnych. Uczniowie wykazali się niezwykłą pasją twórczą, pomysłowością i oryginalnością oraz doskonałym smakiem artystycznym. Nagrodzono i wyróżniono prace uczniów w trzech kategoriach wiekowych:

 

Szkoła podstawowa kl.I-III:

Nagrodzeni:

- Dominika Czerkowicz

- Oliwier Piątek

- Gabriel Kopera

 

Wyróżnieni:

- Miłosz Augustyn

- Natalia Biernacka

- Oliwia Gunia

- Zuzanna Gałuszka

- Karol Mitrut

- Klaudia Zielińska

 

Szkoła podstawowa kl.IV-VI

Nagrodzeni:

- Emilia Gałuszka

- Kacper Chentosz

- Zuzanna Kurowska

 

Wyróżnieni:

- Zuzanna Kuś

- Julia Pyzik

- Róża Kasprzycka

 

Gimnazjum kl.I-III

Nagrodzeni:

- Weronika Czerkowicz

- Weronika Łyszczarz

- Klaudia Nowak

 

Wyróżnieni:

- Elwira Solecka

 

Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

 

 

 XIV Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

 

 

Uczennica klasy VI Emilia Gałuszka zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej – Skołyszyn 2016.  Tematem tegorocznej edycji konkursu był “Pejzaż”. Wpłynęło ponad siedemdziesiąt prac z powiatu jasielskiego w dwóch kategoriach wiekowych; szkoła podstawowa klasy od IV - VI i gimnazjum.

W dniu 21 marca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, na które Emilia została zaproszona wraz z p. Anną Data – nauczycielem zajęć komputerowych.

Emilce serdecznie gratulujemy!

Uczeń trzeciej klasy gimnazjum Eryk Panek zajął III miejsce w pierwszej edycji konkursu fotograficznego „Rzeka Wisłoka i jej dopływy” zorganizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.
Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów oraz szkół średnich z terenu 22 gmin należących do Związku, a jego nadrzędnym celem było zaprezentowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie gmin należących do Związku, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody a także pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 

W dniu 16.12.2015 r. w Jasielskim Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród, na które Eryk został zaproszony wraz z p. Anną Data- szkolnym opiekunem konkursu. Uczeń odebrał dyplom i nagrodę główną - aparat cyfrowy.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Mateusz Wyrostek klasa III gimnazjum został  laureatem etapu powiatowego konkursu "Bezpieczne Wakacje 2015". Tematyka konkursu związana była z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek w czasie letniego wypoczynku. Dyplomy i nagrody laureatom tegorocznej edycji konkursu wręczył insp. Paweł Filipek, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle. Gratulacje otrzymała również nauczycielka plastyki pani Dorota Kosiba.

Mateuszowi serdecznie gratulujemy i  życzymy powodzenia w finale wojewódzkim.

Nauczyciel plastyki Jolanta Rzońca zorganizowała Szkolny Konkurs Plastyczny pt. KARTKA BOŻONARODZENIOWA. W szkole nagrody i wyróżnienia otrzymało 25 uczniów.

Cztery wybrane prace zostały dostarczone na etap gminny, gdzie II miejsce zdobyła uczennica Zuzanna Kurowska - kl. IV. 18 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się oficjalne podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród.

Zuzi serdecznie gratulujemy!

 

Szkolne Koło Ekologiczno-Przyrodnicze było organizatorem konkursu dla uczniów klas IV-VI na najpiękniejszy zielnik. Z każdej klasy uczniowie wyłonili  zwycięzcę:

 • Zuzanna Kurowska - kl. IV
 • Julia Pyzik - kl. V
 • Róża Kasprzycka - kl. VI

Opiekunem konkursu była   Małgorzata Bielech.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

ROK SZKOLNY 2014/2015

II miejsce Anny Rolak - uczennicy kl. IIIa oraz wyróżnienienie Aleksandry Niziołek - uczennicy kl. IIIb w VI POWIATOWYM KONKURSIE HUMANISTYCZNYM dla uczniów klas III gimnazjów powiatu jasielskiego

,,Mit jest prawdą ponadczasową. Mit pokona czas" - Tomasz Mann