facebook

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana

KONKURSY

Konkurs - ,,Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny’’

Szkolne Koło PCK zaprasza  chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny” połączony z kiermaszem świątecznym.

Cele konkursu:

 • propagowanie tradycji  związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych,
 • rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród uczniów,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna PCK w terminie do 15 marca  2024 r.

Temat konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnego i estetycznego stroika wielkanocnego. Praca przestrzenna; technika dowolna.

Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

Najpiękniejsze stroiki zostaną wybrane na kiermasz świąteczny.

Zapraszamy do udziału!

Organizatorzy  

Szkolne Koło PCK

 

SZKOLNY KONKURS CZYSTOŚCI I UKWIECENIA KLAS

 

ZASADY I REGULAMIN KONKURSU:

W konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VIII Szkoły Podstawowej.

Konkurs trwa od 12 II 2024 r. do  14 VI 2024 roku.

CZYSTOŚĆ W SALACH LEKCYJNYCH SPRAWDZANA BĘDZIE

4 RAZY W MIESIĄCU PODCZAS PRZERW LUB LEKCJI

PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU W LOSOWO WYBRANYM

DNIU I PORZE.

KLASY OTRZYMUJĄ PUNKTY ZA:

 1. Ogólny porządek w sali.

(brak papierów, innych śmieci oraz niepotrzebnych przedmiotów na podłodze, szafkach, parapetach)  (0 - 2 pkt)

 1. Stan tablicy, obecność kredy (0 - 1 pkt)
 2. Ułożenie ławek, porządek na ławkach uczniowskich (poukładane przybory, książki, zeszyty) (0 - 2 pkt)
 3. Stan klasowej zieleni (kondycja i ilość kwiatów, stopień ich nawodnienia) (0 - 2 pkt)
 4. Estetyczne dekoracje (0 - 2 pkt) (brak dekoracji oraz identyczny stan dekoracji – 0 pkt)
 5. Posiadanie obuwia zmiennego (0 - 1 pkt)

(klasa otrzymuje 1 pkt, gdy 100% uczniów posiada obuwie zmienne)

 

NAGRODA W KONKURSIE: NIESPODZIANKA

ORGANIZATORZY KONKURSU: SZKOLNE KOŁO PCK

Konkurs - ,,Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy’’

 

Szkolne Koło PCK zaprasza  chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy”.

Cele konkursu:

 • propagowanie tradycji  związanych z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,
 • rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród uczniów,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna PCK w terminie do  18 grudnia  2022 r.

Temat konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnego i estetycznego stroika .

Praca przestrzenna; technika dowolna.

Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora

oraz klasą.

 

Zapraszamy serdecznie do udziału!

 

Organizatorzy  

Szkolne Koło PCK

 

Szkolne Koło PCK zaprasza  chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszy stroik wielkanocny”.


Cele konkursu:

1.  propagowanie tradycji  związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych,

2.  rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród uczniów,

3.  rozwijanie zdolności manualnych,

4.  inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,

5.  stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna PCK w terminie do 31 marca  2023 r.

Temat konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnego i estetycznego stroika wielkanocnego. Praca przestrzenna; technika dowolna.

Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

Zapraszamy do udziału

Organizatorzy  Szkolne Koło PCK

SZKOLNY KONKURS   

 CZYSTOŚCI I UKWIECENIA KLAS

 

ZASADY I REGULAMIN KONKURSU:

W konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VIII Szkoły Podstawowej.

Konkurs trwa od lutego 2023 r. do czerwca 2023 roku.

CZYSTOŚĆ W SALACH LEKCYJNYCH SPRAWDZANA BĘDZIE 4 RAZY W MIESIĄCU PODCZAS PRZERW LUB LEKCJI PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU W LOSOWO WYBRANYM DNIU I PORZE.

KLASY OTRZYMUJĄ PUNKTY ZA:

 1. Ogólny porządek w sali.

(brak papierów, innych śmieci oraz niepotrzebnych przedmiotów na podłodze,

szafkach, parapetach)  (0 - 2 pkt)

 1. Stan tablicy, obecność kredy (0 - 1 pkt)
 2. Ułożenie ławek, porządek na ławkach uczniowskich

(poukładane przybory, książki, zeszyty) (0 - 2 pkt)

 1. Stan klasowej zieleni (kondycja i ilość kwiatów, stopień ich nawodnienia) (0 - 2 pkt)
 2. Estetyczne dekoracje (0 - 2 pkt)

(brak dekoracji oraz identyczny stan dekoracji – 0 pkt)

 1. Posiadanie obuwia zmiennego (0 - 1 pkt)

(klasa otrzymuje 1 pkt, gdy 100% uczniów posiada obuwie zmienne)

NAGRODA W KONKURSIE: NIESPODZIANKA

ORGANIZATORZY KONKURSU: SZKOLNE KOŁO PCK

W dniu dzisiejszym naszą Szkołę odwiedzili pani Marta Gąsiorowska -dyrektor GOKiCz w Skołyszynie, pan Władysław Depczyński -prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Skołyszynie i pan Stanisław Święch -prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Jaśle. Okazją do odwiedzin było wręczenie uczennicy kl.4 Milenie Halerz dyplomu i nagrody za zajęcie II miejsca w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

KONKURS NA LOGOTYP SZKOŁY

I. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla naszej szkoły.
 2. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
 3. Konkurs trwa od 16.01.2023 r. do 27.02.2023 r.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie, zespołowo lub z pomocą rodzica.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz SP.

III. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Na konkurs można zgłaszać do 2 projektów.
 2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania.   
 3. Prace trzeba wykonać korzystając z technik komputerowych.
 4. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • powinno nawiązywać do naszej szkoły
 • wzbudzać pozytywne emocje,

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 27 lutego 2023r.
 2. Prosimy wysłać prace na nasz e-mail; rejtanszkola@interia.pl z dopiskiem „Logo szkoły”.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

V. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 3. Zwycięska praca zostanie oficjalnym logotypem naszej szkoły i będzie widnieć na oficjalnej stronie internetowej szkoły.

Życzymy wszystkim powodzenia!

Konkurs - ,,Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy’’

 

Szkolne Koło PCK zaprasza  chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy”.

Cele konkursu:

 • propagowanie tradycji  związanych z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,
 • rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród uczniów,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
  Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna PCK w terminie do  17 grudnia  2022 r.

Temat konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnego i estetycznego stroika .

Praca przestrzenna; technika dowolna.

Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora

oraz klasą.

Najpiękniejsze stroiki zostaną przekazane do Zarządu Rejonowego PCK w Jaśle

Zapraszamy do udziału!

Organizatorzy  

Szkolne Koło PCK

SZKOLNE KOŁO PCK

serdecznie zaprasza do udziału

w eliminacjach konkursu plastycznego pt.

,,ZDROWY STYL ŻYCIA’'

w ramach Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia  (dotyczącego zdrowego odżywiania, odpoczynku, sportu, picia wody itp.) oraz prezentacja możliwości twórczych naszych uczniów, 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych.

Technika wykonania prac plastycznych dowolna np. rysunek, obraz malowany, collage, grafika, itp.

Format prac – od A4 do A2.

Tematyka prac konkursowych powinna nawiązywać do zdrowego stylu życia.

Termin i miejsce składania prac

Prace składamy do 14 XI 2022 roku do opiekuna Szkolnego Koła PCK.

W dolnym rogu pracy należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz klasę.

Spośród prac jury wyłoni tylko jedną -  najpiękniejszą, która zostanie przekazana do Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Jaśle.

Serdecznie zapraszamy do udziału w eliminacjach!

 

Organizatorzy -  Szkolne Koło PCK

SZKOLNY KONKURS

CZYSTOŚCI I UKWIECENIA KLAS

 

ZASADY I REGULAMIN KONKURSU:

W konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VIII Szkoły Podstawowej.

Konkurs trwa na przestrzeni trzech   miesięcy – od października  do grudnia.

CZYSTOŚĆ W SALACH LEKCYJNYCH SPRADZANA BĘDZIE 4 RAZY W MIESIĄCU PODCZAS PRZERW LUB LEKCJI PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU W LOSOWO WYBRANYM  DNIU I PORZE.

KLASY OTRZYMUJĄ PUNKTY ZA:

1. Ogólny porządek w sali.

(brak papierów, innych śmieci oraz niepotrzebnych przedmiotów na podłodze, szafkach, parapetach)  (0 - 2 pkt)

2. Stan tablicy, obecność kredy (0 - 1 pkt)

3. Ułożenie ławek, porządek na ławkach uczniowskich

(poukładane przybory, książki, zeszyty) (0 - 2 pkt)

4. Stan klasowej zieleni (kondycja i ilość kwiatów, stopień ich nawodnienia) (0 - 2 pkt)

5. Estetyczne dekoracje (0 - 2 pkt)

(brak dekoracji oraz identyczny stan dekoracji – 0 pkt)

6. Posiadanie obuwia zmiennego (0 - 1 pkt)

(klasa otrzymuje 1 pkt, gdy 100% uczniów posiada obuwie zmienne)

 

NAGRODA W KONKURSIE: NIESPODZIANKA

ORGANIZATORZY KONKURSU: SZKOLNE KOŁO PCK

Konkurs - ,,Najpiękniejszy stroik wielkanocny’’

 

Szkolne Koło PCK zaprasza  chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszy stroik wielkanocny”.
Cele konkursu:

 • propagowanie tradycji  związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych,
 • rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród uczniów,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna PCK w terminie do 7 kwietnia  2022 r.

Temat konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnego i estetycznego stroika wielkanocnego. Praca przestrzenna; technika dowolna.

Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

Najpiękniejsze stroiki zostaną przekazane do Zarządu Rejonowego PCK w Jaśle

Zapraszamy do udziału!

                         SZKOLNY KONKURS CZYSTOŚCI I UKWIECENIA KLAS

 

ZASADY I REGULAMIN KONKURSU:

W konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VIII Szkoły Podstawowej.

Konkurs trwa na przestrzeni trzech miesięcy – od kwietnia do czerwca.

CZYSTOŚĆ W SALACH LEKCYJNYCH SPRADZANA BĘDZIE

4 RAZY W MIESIĄCU PODCZAS PRZERW LUB LEKCJI PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU W LOSOWO WYBRANYM DNIU I PORZE.

KLASY OTRZYMUJĄ PUNKTY ZA:

 1. Ogólny porządek w sali. (brak papierów, innych śmieci oraz niepotrzebnych przedmiotów na podłodze,

szafkach, parapetach)  (0 - 2 pkt)

 1. Stan tablicy, obecność kredy (0 - 1 pkt)
 2. Ułożenie ławek, porządek na ławkach uczniowskich

(poukładane przybory, książki, zeszyty) (0 - 2 pkt)

 1. Stan klasowej zieleni (kondycja i ilość kwiatów, stopień ich nawodnienia) (0 - 2 pkt)
 2. Estetyczne dekoracje (0 - 2 pkt) (brak dekoracji oraz identyczny stan dekoracji – 0 pkt)
 3. Posiadanie obuwia zmiennego (0 - 1 pkt) (klasa otrzymuje 1 pkt, gdy 100% uczniów posiada obuwie zmienne)

 

NAGRODA W KONKURSIE: NIESPODZIANKA

ORGANIZATORZY KONKURSU: SZKOLNE KOŁO PCK

Uczennica kl. IV - Katarzyna Gajowska otrzymała wyróżnienie w gminnym konkursie plastycznym "Kartka świąteczna z gminny Skołyszyn".

Kasi serdecznie gartulujemy!

W dniu 25 XI 2021r. odbył się Gminny Konkurs Recytatorski ,,Wartości ...Uczucia ... Emocje ...". Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań literaturą i szukanie w niej nowych wartości oraz kształcenie delikatności uczuć. Uczniowie klas starszych recytowali wiersze upamiętniające patronów 2021 roku tj. Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza, Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W kategorii klas IV - VI I miejsce zdobyła Oliwia Lipka, a w kategorii klas VII - VIII wyróżnienie otrzymała Milena Szpak.

Konkurs plastyczny w ramach akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”  dla szkół podstawowych  został rozstrzygnięty.

Laureatem gminnym w kategorii klas I-IV została Zuzanna Rak.

W kategorii klas V -VIII tytuł laureata otrzymały: Julia Wypasek kl. VI i Wiktoria Wojdyła kl. V .

Gratulujemy!

Tegoroczny konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje 2021 r.” organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie obejmował zagadnienia związane z uzależnieniami oraz agresją i przemocą w tym także przemocą w sieci. Jury wyłoniło najlepsze prace na szczeblu powiatowym, które wezmą udział w finale wojewódzkim. W gronie laureatów znalazł się nasz uczeń klasy VII  Michał Wojdyła. Gratulujemy!

Uczennica klasy VII  Anastasia Witalis zajęła III miejsce w XIX Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej – Skołyszyn 2021.  Temat tegorocznej edycji to „Moje ulubione zwierzę”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W dniu 13 kwietnia 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Mitologiczny „Bliżej Olimpu” dla uczniów klasy V, który wpisał się już w tradycję szkoły. Organizatorem tej uroczystości  była Pani Agnieszka Dąbrowska.

Celem konkursu jest popularyzowanie kultury antycznej, poszerzanie wiadomości o bogach i herosach starożytnej Grecji oraz utrwalanie związków frazeologicznych wywodzących się z mitologii.

Konkurs Mitologiczny  składał się z części teoretycznej i artystycznej. Pierwsza część polegała na rozwiązywaniu testu zawierającego 13 zadań. Uczniowie wyjaśniali związki frazeologiczne, rozwiązywali krzyżówki,  nazywali cechy odpowiadające zachowaniom bohaterów mitologicznych oraz redagowali zaproszenie. Podczas części artystycznej uczniowie klasy V wcielali się w wybraną postać z mitologii, przygotowywali treść wystąpienia, prezentowali przebrania oraz atrybuty. I miejsce w konkursie zajęła Julia Wypasek, II msc – Oliwier Piątek, a III msc – Wiktor Świędrych. Konkurs Mitologiczny dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń.

                                                                                                                                              Agnieszka Dąbrowska

Konkurs - ,,Najpiękniejszy stroik wielkanocny’’

 

Świetlica szkolna i  Koło PCK ogłosiły konkurs na „Najpiękniejszy stroik wielkanocny”.

Celem konkursu było:

 • propagowanie tradycji  związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych,
 • rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród uczniów,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Jury serdecznie gratuluje  nagrodzonym  za  ogromne zaangażowanie. Jesteśmy bardzo poruszeni Waszą gotowością do sprawiania radości ludziom starszym i samotnym. Uszczęśliwiliście wiele osób. Na uwagę zasługuje Wasza kreatywność, inwencja twórcza, talent oraz dobre serce i wrażliwość. Serdecznie dziękujemy!

Werdykt przedstawia się następująco:

Kategoria klas 0 - IV

I miejsce – Wiktoria Wojdyła

II miejsce – Lena Rzońca, Mikołaj Knop

III miejsce – Jakub Ujejski

Wyróżnienia: Milena Halerz, Martyna Świędrych, Katarzyna Gajoska, Weronika Zborowska, Patryk Bil

 

Kategoria klas V – VIII

I miejsce – Dominika Czerkowicz

II miejsce – Gabriela Knop, Amelia Wypasek

III miejsce – Oliwia Gunia

Wyróżnienie: Emilia Augustyn

 

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

Oliwia Gunia uczennica klasy VII zajęła III miejsce w konkursie plastyczno-Literackim  „Lajkuję - nie hejtuję” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle i Komendą Powiatową Policji w  Jaśle. Głównym celem konkursu była promocja bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania w Internecie.

Gratulujemy Oliwii  i życzymy dalszych sukcesów!

W I etapie Konkursu "Pozytywnie zakręceni" zebrano 220,9 kg:

I miejsce Aleksandra Mitrut kl. III - 68 30 kg

II miejsce Zuzanna Rak kl. III - 19, 30 kg

III miejsce Oliwier Piątek kl. V - 17,80 kg

Kolejny II etap rozpoczyna się 1.03.2021 - 31.03.2021

Kolejny III etap rozpoczyna się 1.04.2021 - 30.04.2021

Nagrodzona zostanie szkoła, która zbierze największą ilość nakrętek oraz trzech uczniów, którzy zbiorą najwięcej nakrętek w całym konkursie.  Zapraszamy do udziału.

SZKOLNY KONKURS LITERACKI ,,JĘZYK BEZ TAJEMNIC’’

 

21 lutego obchodzono  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO.

Z tej okazji uczniowie wzięli udział w Szkolnym Konkursie Literackim ,,Język bez tajemnic’’, przygotowanym przez  nauczycieli języka polskiego: Panią Agnieszkę Dąbrowską i Panią Marię Kozioł.

Nadrzędnym celem konkursu było wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka polskiego, rozwijanie zainteresowań językiem jako istotnym elementem dziedzictwa kulturowego,  wzbogacenie  słownictwa poprzez obcowanie z pięknym językiem literackim oraz uczenie rywalizacji  w przyjaznej atmosferze.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klasy IV – VI,

- uczniowie klasy VII  – VIII.

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z zadań otwartych i zamkniętych, obejmujących  wiedzę z zakresu języku polskiego.

Jury gratulowało wszystkim uczestnikom, którzy z ogromnym zaangażowaniem odpowiedzieli na konkurs.

Werdykt jury przedstawia się następująco:

Klasy IV – VI

I msc. – Julia Wypasek – kl. V

II msc. – Milena Szpak – kl. VI

III msc. – Wiktoria Wojdyła – kl. IV

Wyróżnienie – Dominik Halerz – kl. V

 

Klasy VII – VIII

I msc. – Oliwia Gunia

II msc. – Zuzanna Wiśniowska

III msc. – Anastasia Witalis – kl. VII

Wyróżnienia:

Klaudia Zielińska – kl. VIII

Karolina Grzywacz – kl. VIII

Martyna Dzięglewicz – kl. VIII

 

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Organizatorzy konkursu

P. Agnieszka Dąbrowska, P. Maria Kozioł

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO

„SYMBOLE BOŻEGO NARODZENIA”

 

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego  „Symbole Świąt Bożego Narodzenia.” Po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac, Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych. Doceniono oryginalność, pomysłowość, samodzielność dzieci oraz wykorzystanie wielu technik plastycznych przy tworzeniu pracy.

 

Nagrodzone prace:

I miejsce -  Weronika Zborowska
II miejsce - Wiktoria Wojdyła
III miejsce - Lena Antas, Dominik Augustyn

 

Wyróżnione prace:

Emilia Augustyn

Patryk Bil

Martyna Bochenek

Katarzyna Gajoska

Emilia Godniak

Patrycja Godniak

Oliwia Gunia

Gabriela Knop

Kacper Kozłecki

Maria Krzemień

Aleksandra Mitrut

Daria Myśliwiec

Zuzanna Rak

Jakub Ujejski

Izabela Wojdyła

Julia Wypasek

 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych i uzdolnionych pociech, a laureatom życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji.

 Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody zostaną rozdane po powrocie do szkoły.

Z radością informujemy, że Jury  wojewódzkiego konkursu plastycznego  "Bezpieczne Wakacje 2020" zorganizowanego przez  Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie przyznało naszej uczennicy Dominice Czerkowicz I miejsce  kategorii wiekowej 10-12 lat. Należy dodać, że praca Dominiki została wybrana spośród wielu innych by reprezentować nasz powiat w finale wojewódzkim. Oprócz wartości artystycznej pracy ważny był również  jej przekaz - bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji podczas korzystania z Internetu.

Serdecznie gratulujemy!

 

Szkolny konkurs plastyczny pt.

,,Laurka dla Nauczyciela’’

Świetlica szkolna i Samorząd Uczniowski ogłosiły z okazji Dnia Edukacji Narodowej konkurs plastyczny  pt. ,,Laurka dla Nauczyciela’’.

Głównym celem konkursu były aspekty wychowawcze tj. szacunek dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz inspirowanie uczniów do twórczej pracy.

Jury serdecznie gratuluje  nagrodzonym  oraz pozostałym  uczestnikom za  ogromne zaangażowanie. Na uwagę zasługuje Wasza kreatywność, inwencja twórcza, talent i wrażliwość. Dziękujemy!

Werdykt przedstawia się następująco:

Kategoria klas 0 – IV

I msc. – Karol Kozłecki, Kacper Kozłecki, Daria Myśliwiec

II msc – Martyna Świędrych, Zuzanna Rak

III msc. – Maria Ryznar

Wyróżnienie: Julia Zając, Katarzyna Gajoska, Aleksandra Mitrut, Wiktoria Wojdyła

Udział: Lena Rzońca, Barbara Łyszczarz, Oliwia Witalis, Amelia Tokarz, Milena Halerz, Joanna Kołodziej, Izabela Wojdyła, Kacper Kardaś, Kacper Szynal, Oliwia Kardaś, Oskar Grzywacz, Adrian Hajnosz, Julia Godniak, Bartosz Sarnecki.

 

Kategoria klas V- VIII

I msc. –  Julia Wypasek, Mateusz Rak

II msc. – Gabriela Knop

III msc. – Emilia Augustyn, Dominika Czerkowicz

Wyróżnienie: Patrycja Bajorska

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

 

Miło nam poinformować, że uczeń klasy VI Mateusz Rak otrzymał wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Plastycznym  pt. Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia „Czas to miłość”.

Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna w Czermnej, a patronat nad konkursem objęli Wójt Gminy Szerzyny p. Grzegorz Gotfryd oraz radny powiatu tarnowskiego p. Krzysztof Płaczek.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży z gmin: Szerzyny, Ryglice, Tuchów, Biecz, Rzepiennik Strzyżewski, Skołyszyn. Brzyska i Jodłowa. Jego celem było uczczenie Kardynała Wyszyńskiego z okazji jego beatyfikacji.

WYNIKI

Szkolnego Konkursu Literacko – Plastycznego pt.

„Życzenia dla Mamy słowem malowane”

 

Szkolny Konkurs Literacko -  Plastyczny został przeprowadzony w dwóch kategoriach:

- literackiej - napisanie wiersza,

- plastycznej - wykonanie portretu Mamy.

 

            W kategorii wiersz wyróżnienie otrzymują uczniowie:

Katarzyna Gajoska – kl. II

Dominik Halerz – kl. IV

Julia Wypasek – kl. IV

Kacper Madej – kl. V

Julia Zborowska – kl. VIII

Dodatkową nagrodą jest ocena bardzo dobra z języka polskiego.

 

W kategorii plastycznej przyznano następujące miejsca:

I  miejsce – Katarzyna Gajoska – kl. II, Kacper Kozłecki – kl. II

II miejsce – Oliwia Lipka – kl. III, Martyna Świędrych – kl. II

III miejsce – Wiktoria Dudowicz – kl. V, Dominika Czerkowicz – kl. V

 

Pozostali uczniowie otrzymują wyróżnienie:

Dominik Augustyn – kl. II

Wiktor Niezgoda – kl. II

Krystian Okrzesa – kl. II

Weronika Zborowska – kl. II

Maria Ryznar – kl. III

Emilia Augustyn – kl. V

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Organizatorzy konkursu

Agnieszka Dąbrowska

Maria Kozioł

 

Wyniki konkursu na plakat z okazji święta Konstytucji 3 Maja

Kategoria kl. I-III

I  miejsce –Martyna Świędrych – kl. II,

II miejsce – Kacper Kozłecki – kl. II, Katarzyna Gajoska – kl. II,

III miejsce – Wiktoria Wojdyła – kl. III, Milena Halerz – kl. I, Martyna Bochenek kl. II,

Wyróżnienie: Szymon Data kl. III, Maria Ryznar kl. III, Oskar Grzywacz kl. I, Maria Krzemień, Dominik Augustyn kl.II, Julia Zając kl. I, Wiktor Niezgoda kl. II, Weronika Zborowska kl. II, Jakub Ujejski kl. II, Zofia Ziomek kl. III, Patryk Bil kl. II

Kategoria kl. IV-VIII

I  miejsce –Julia Wypasek kl. IV, Wiktor Świędrych – kl. IV,

II miejsce – Oliwier Piątek – kl. IV, Dominik Halerz – kl. IV,

III miejsce – Patrycja Bajorska kl. IV, Miłosz Augustyn kl. IV.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy konkursu

Anna Data

Jolanta Rzońca

 

XVIII Gminny Przegląd Piosenki Religijnej Kolęd i Pastorałek

 

W dniu  30.01.2020 r. uczniowie  klas I - III Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym brali udział w XVIII Gminnym Przeglądzie Piosenki Religijnej Kolęd i Pastorałek w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa  w Skołyszynie. Nasi uczniowie zaprezentowali osiągnięte umiejętności wokalne i zdobyli wysokie miejsca oraz wyróżnienie.

Werdykt przedstawia się w następujący sposób:

II miejsce - Zuzanna Rak (kl. II)

III miejsce - Gabriela Dzięglewicz (kl. III)

Wyróżnienie - Katarzyna Gajoska (kl. II)

Dyplomy za udział otrzymali Milena Halerz – (kl. I) oraz Jakub Ujejski – ( kl. II).

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!