facebook

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana

KONKURSY DLA UCZNIÓW

 

Serdecznie zapraszamy
do udziału w szkolnym konkursie plastycznym

 

SYMBOLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

 

Z czym kojarzą się Święta Bożego Narodzenia? Ze świątecznym drzewkiem, bombką, szopką, aniołkiem, a może Świętym Mikołajem i reniferem? Pozostawiamy uczestnikom całkowitą dowolność! Prace mogą być wykonane według wszelkich pomysłów, inspiracji i możliwości twórczych. 

Temat konkursu:

Symbole Świąt Bożego Narodzenia - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w rodzinie i naszej szkole.

Organizatorzy konkursu:

Dorota Kosiba

Joanna Chentosz

 

Cele konkursu:

- Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia
- Kultywowanie tradycji tworzenia ozdób świątecznych z pokolenia na  pokolenie
- Pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych naszej gminy
- Doskonalenie umiejętności twórczych
- Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci
- Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy
- Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa
 

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatorów.

Jury będzie oceniało prace według następujących kryteriów:

Ogólne wrażenie artystyczne. Oryginalność pomysłu. Dobór i wykorzystanie materiałów.  Wkład pracy.  Estetyka pracy. Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Warunki uczestnictwa:

Zdjęcie samodzielnie wykonanej pracy odpowiadającej regulaminowi należy przesłać organizatorom przez e-dziennik lub platformę Microsoft Teams do 18.12.2020 r. Prace można także dostarczyć do szkoły.

Każdy uczeń może dostarczyć jedną pracę, nigdzie dotychczas nie prezentowaną i nie nagradzaną w innym konkursie.

Technika wykonania:

Prace należy wykonać w formie przestrzennej. Materiał, sposób wykonania i rozmiar prac są dowolne.

Szkolny Dzień Języków Obcych

Nauczyciele języków obcych zapraszają na obchody Dnia Języków Obcych w naszej szkole, które odbędą się 7 października. Będzie to zbiór kilku przedsięwzięć i zadań związanych z promocją języków obcych dla uczniów wszystkich klas.

Cele konkursu:

• Umożliwienie młodzieży prezentacji swoich umiejętności, talentów i wiedzy.

• Zwiększenie zainteresowania nauczaniem języków obcych.

• Rozwój aktywnych form współpracy młodzieży.

 

Organizacja obchodów Dnia Języków Obcych:

 
1. Tydzień przed dniem obchodów każda klasa wylosuje jeden kraj, który będzie miała za zadanie reprezentować przez cały dzień poprzez:

 • Odpowiedni ubiór/ zachowanie.
 • Dekoracje klasy.

Jury wyłoni i nagrodzi najtrafniej i najpiękniej udekorowaną klasę oraz uczniów.

2. Podczas długiej przerwy wszyscy uczniowie (klasy IV – VIII) mogą wziąć udział w interaktywnym quizie (kody QR będą ukryte na korytarzach szkoły, po sczytaniu kodu uczniowie (pracujemy
w parach) mają za zadanie udzielić odpowiedzi na wyświetlone pytanie.

 • pytania oraz gotowe odpowiedzi należy napisać na kartkach i złożyć do nauczycieli języków obcych.
 • para, która najszybciej i bezbłędnie udzieli odpowiedzi na wszystkie zagadki zostanie nagrodzona


W tym dniu należy zaopatrzyć się w telefony komórkowe :-) z pobraną wcześniej aplikacją do sczytywania kodów QR

W razie wątpliwości lub problemów z pobraniem właściwej aplikacji prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języków obcych

                                                            

Organizatorzy: K. Czerkowicz, J. Bosak, B. Łyszczarz

Realizacja projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 - klasa II gimnazjum

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy II gimnazjalnej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym przystępują do realizacji projektu edukacyjnego w czterech grupach. Uczniowie zaakceptowali tematy zaproponowane przez nauczycieli lub sami wybrali przez siebie tematy. Realizacja będzie przebiegać w grupach cztero lub trzyosobowych.

I grupa:

- temat: "Prąd elektryczny uzyskiwany z odnawialnych źródeł energii";

- forma: prezentacja multimedialna, doświadczenia;

- przedmiot: fizyka;

- nauczyciel-opieku grupy: pani mgr Anna Data

- uczniowie: Kacper Chentosz, Piotr Janusz, Mateusz Mosoń, Paweł Szymański.

II grupa:

- temat: "Droga do niepodległości-postacie najwybitniejszych Polaków walczących o niepodległą Polskę";

- forma: prezentacja multimedialna;

- przedmiot: historia;

- nauczyciel-opiekun grupy: pani mgr Elżbieta Kaszowicz;

- uczniowie: Weronika Biernacka, Karolina Materowska, Natalia Wojdyła.

III grupa:

-temat: "Brytyjska Rodzina Królewska-kto jest kim?"

-forma: drzewo genealogiczne, prezentacja multimedialna;

-przedmiot: język angielski;

- nauczyciel-opiekun grupy: pani mgr Barbara Łyszczarz;

-uczniowie: Wiktoria Banach, Róża Kasprzycka, Joanna Kopera.

IV grupa:

- temat: "Jakie tajemnice kryje gleba?";

- forma: prezentacja multimedialna, pokaz doświadczeń;

-przedmiot: chemia;

- nauczyciel-opiekun grupy: pani mgr Magdalena Rogulska;

-uczniowie: Dawid Marek, Adrian Materowski, Norbert Pogorzelski, Kamil Wolak.

Koordynatorem realizacji projektów edukacyjnych jest w roku szkolnym 2017/2018 pani mgr Małgorzata Bielech.

 

 

Realizacja projektów edukacyjnychw roku szkolnym 2016/2017.

Maj jest miesiącem, w którym uczniowie klasy drugiej kończą  pracę nad swoimi projektami edukacyjnymi. Właśnie trwają prezentacje poszczególnych grup. W roku szkolnym 2016/2017 osiemnastu uczniów klasy drugiej gimnazjum pracowało w 5-ciu różnotematycznych zespołach:

I grupa: opiekun - pani mgr Małgorzata Bielech

 1. Izabela Czech
 2. Izabela Marcisz
 3. Izabela Mitoraj
 4. Klaudia nowak
 5. Martyna Piś

swoją prezentację  pt. "Światowa i polska lista UNESCO. Nasze regionalne "UNESCO" przedstawiała w obecności Pani Dyrektor mgr Katarzyny Czerkowicz w dniu 22 V 2017 r., odbiorcami byli uczniowie klasy I gimnazjum;

 II grupa: opiekun - pani mgr Maria Kozioł

 1. Weronika Adamik
 2. Weronika Tokarz
 3. Daria Wszołek
 4. Wioleta Wypasek

swoją prezentację pt. "Sylwetki polskich laureatów literackiej nagrody Nobla" przedstawiła w obecności  Pani Dyrektor mgr Katarzyny Czerkowicz w dniu 31 V 2017 r., odbiorcami byli uczniowie klasy I gimnazjum;

III grupa; opiekun - pani mgr Monika Dąbrowska

 1. Artur Dudek
 2. Karol Furman
 3. Krystian Grzywacz
 4. Wiktor Panek

swoją prezentację pt. "Witaminy i sole mineralne - ich rola w organizmie człowieka" przedstawiła w obecności  Pani Dyrektor mgr Marii Dziedzic w dniu 26 V 2017 r., odbiorcami byli uczniowie klasy I gimnazjum pod opieką pani Jolanty Rzońcy;

IV grupa: opiekun - pani lic. Magdalena Rogulska

 1. Dawid Dziedzic
 2. Adrian Kupczyk
 3. Kacper Okarma

swoją prezentację pt. " Kuchnia - chemiczne laboratorium " przedstawiła w obecności  Pani Dyrektor mgr Marii Dziedzic w dniu 23 V 2017 r., odbiorcami byli uczniowie klasy II gimnazjum;

V grupa: opiekun pani mgr Agnieszka Pawlik

 1. Karolina Bienias
 2. Karolina Fuk

swoją prezentację pt. "Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń - śpiewnik szkolny" przedstawiła w obecności  Pani Dyrektor mgr Marii Dziedzic w dniu 25 V 2017 r., odbiorcami byli uczniowie klasy II gimnazjum;

 

Wszystkie projekty są opracowane w różnorodnej ciekawej formie, a więc są to: prezentacje multimedialne, doświadczenia, wystawy, plansze edukacyjne, barwne postery, śpiewniki i albumy.

Przygotowała: Małgorzata Bielech

ROK SZKOLNY 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2107 klasa II gimnazjum w Zespole Szkół w Bączalu Dolnym przystępuje do realizacji projektów edukacyjnych. Klasa II liczy 18 uczniów, wychowawcą jest pani mgr Maria kozioł. Uczniowie nie zaproponowali przez siebie tematów, tematy projektów ustalili nauczyciele-opiekunowie poszczególnych grup. Uczniowie klasy II podzielili się na pięć grup wybierając następujących opiekunów:

I grupa: opiekun - pani mgr Małgorzata Bielech

 1. Izabela Czech
 2. Izabela Marcisz
 3. Izabela Mitoraj
 4. Klaudia nowak
 5. Martyna Piś

Temat: Światowa i polska lista UNESCO. Nasze regionalne "UNESCO" - prezentacja multimedialna, album i poster.

II grupa: opiekun - pani mgr Maria Kozioł

 1. Weronika Adamik
 2. Weronika Tokarz
 3. Daria Wszołek
 4. Wioleta Wypasek

Temat: Sylwetki polskich laureatów literackiej nagrody Nobla - prezentacja multimedialna.

III grupa; opiekun - pani  mgr Monika Dąbrowska

 1. Artur Dudek
 2. Karol Furman
 3. Krystian Grzywacz
 4. Wiktor Panek

Temat: Witaminy i sole mineralne - ich rola w organizmie człowieka - plansza edukacyjna, wystawa produktów żywnościowych i doświadczenia.

 IV grupa: opiekun - pani lic. Magdalena Rogulska

 1. Dawid Dziedzic
 2. Adrian Kupczyk
 3. Kacper Okarma

Temat: Kuchnia - chemiczne laboratorium - prezentacja multimedialna, pokaz chemiczny (doświadczenia).

V grupa: opiekun pani mgr Agnieszka Pawlik

 1. Karolina Bienias
 2. Karolina Fuk

Temat: "Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń"- opracowanie śpiewnika szkolnego (pieśni i piosenki religijne i patriotyczne).

 

Przygotowała: koordynator realizacji projektów edukacyjnych Małgorzata Bielech.

 

 

Rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015

Od 1 września 2013 r. w Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.

W ramach projektu pt. „PROGRAM ROZWOJOWY GIMNAZJUM W BĄCZALU DOLNYM” prowadzone były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz organizowane wycieczki edukacyjne.

 1. Blok matematyczny:

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia te są skierowane do uczniów, którzy uzyskali  niskie wyniki na teście diagnozującym wiadomości i umiejętności matematyczne na etapie szkoły podstawowej. Prowadzone są również z myślą o uczniach, którzy wykazują trudności w opanowywaniu materiału, dla których matematyka jest nauką trudną i wiąże się z pokonywaniem ogromnego wysiłku i stresu. Uczniowie uczestniczący w zajęciach mają problemy z samodzielnym rozwiązywaniem zadań, potrzebują więcej czasu na zrozumienie i utrwalenie danego problemu. Realizacja założeń jest efektywniejsza na tego typu zajęciach niż na tradycyjnej lekcji, gdyż skupia wyłącznie  uczniów, którzy mają problemy w nauce matematyki. Zajęcia wyrównawcze opierają się głównie na pracy indywidualnej z uczniem i bezpośrednim kontakcie z nim. Pozwolą usystematyzować wiedzę matematyczną,  kształcić umiejętności, uzupełnić braki z przedmiotu, a przede uwierzyć w swoje możliwości. Biorący udział w projekcie uczniowie oraz nauczyciele zostali wyposażeni w atrakcyjne zestawy różnorodnych pomocy dydaktycznych.

Prowadząca: mgr Maria Dziedzic i mgr Anna Data

 

 1. Blok zajęć techniczno – przyrodniczych:

Zajęcia przyrodniczo – interdyscyplinarne Młodzi Odkrywcy

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej i propagowanie podstawy proekologicznych. W zajęciach uczestniczy młodzież klas I -III gimnazjum w dwóch grupach po 10 osób.

Prowadząca: mgr Małgorzata Bielech.

 1. Blok humanistyczny

Zajęcia rozwojowe z języka polskiego przeznaczone są dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, pragnących rozwijać uzdolnienia literackie i redakcyjne, a także brać czynny udział w życiu szkoły. Na zajęcia, w wymiarze jednej godziny tygodniowo (piątek 1345-1430), uczęszcza osiem osób. Są to uczniowie z klas II i III.

Prowadząca: mgr Maria Kozioł

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Celem zajęć jest wyrównywanie braków z zakresu treści literackich i gramatycznych oraz utrwalania na bieżąco zdobywanej wiedzy. Program zajęć skupia się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności niezbędnych podczas egzaminu gimnazjalnego, czyli: umiejętności czytania ze zrozumieniem i odbioru tekstów kultury oraz umiejętności tworzenia własnego tekstu z zachowaniem zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji.

Prowadząca: mgr Maria Kozioł

 1. Doradztwo psychologa

Doradztwo i opieka pedagogiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce, przeciwdziałanie uzależnieniom, realizacja programów profilaktycznych, przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Dyżur pedagogiczny co 2 tygodnie: zajęcia indywidualne i grupowe (zajęcia profilaktyczne w klasie I gimnazjum), dostosowane do wieku i potrzeb uczniów.

Zakres: pomoc w rozwiązywaniu problemów w nauce, radzeniu sobie z konfliktami, agresją, brakiem akceptacji rówieśników i rodziny.

Cel: wzrost zdolności uczniów do adaptacji w środowisku szkolnym i poza nim.

Prowadząca: pedagog szkolny Joanna Chentosz

 

PROJEKT „DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ NASZYCH DZIECI”

Od 15 września 2014r. ruszył w naszej szkole projekt edukacyjny pt.: ,,Dbamy o wszechstronny rozwój naszych dzieci”. W projekcie tym biorą udział uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej.

W ramach projektu odbywają się:

 • Zajęcia z logopediiprowadzone dla 19 uczniów klas I – III w 5 grupach. Na każdą grupę przypada 20 godzin zajęć. Zajęcia oparte są o pracę indywidualną z wykorzystaniem zakupionych środków dydaktycznych.
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – prowadzone dla 26 uczniów klas I – III w 4 grupach. Dla każdej
  z grup przewidziane jest 20 godzin zajęć ogólnorozwojowych i korygujących wady postawy.
 • Zajęcia z robotyki – prowadzone dla uczniów klas III – VI. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów
  w czterech 10-osobowych zespołach. Młodzi inżynierowie nauczą się budować roboty, poznają zasady działania czujników światła, dotyku czy ultradźwięków. Do budowy robotów uczniowie będą wykorzystywać najnowocześniejsze LEGO Mindstormus NXT.