facebook
Serdecznie zapraszamy do udziału oraz kibicowania w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana

Ogłoszenia

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników piłki siatkowej do udziału oraz kibicowania w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. Zawody odbędą się 17 lutego 2024 r. (sobota) o godzinie 9.00 sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym.

REGULAMIN

 1. Cel zawodów
  • zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • integracja lokalnej społeczności,
  • popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród społeczeństwa,
  • wyłonienie najlepszych drużyn amatorskich.
 1. Termin zawodów i miejsce:

17.02.2024 r. (sobota) godz. 9.00 sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2024 r. na adres mailowy - rejtanszkola@interia.pl

 1. Uczestnictwo
 • Uczestnikiem turnieju mogą być jedynie osoby pełnoletnie,
 • Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie (powyżej 17 roku życia) pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej,
 • Prawo startu mają drużyny składające się z minimum 6 - maksimum 10 osób,
 • Warunkiem uczestnictwa jest:
 1. zgłoszenie drużyny w terminie do 12.02.2024 r.,
 2. uiszczenie opłaty startowej w wysokości 35 zł od każdego zgłoszonego zawodnika (wpisowe przeznaczone będzie na poczęstunek i pokrycie kosztów organizacji turnieju),
 3. posiadanie przez cały czas trwania dowodu tożsamości,
 4. przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 1. Nagrody i wyróżnienia
 1. za pierwsze, drugie, trzecie miejsce drużyny otrzymują puchary, a wszystkie pozostałe dyplomy,
 2. prowadzony będzie ranking na: najlepszego zawodnika.
 1. Postanowienia ogólne
 1. wszyscy zawodnicy grają na własną odpowiedzialność,
 2. ze względu na amatorski charakter imprezy, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje odniesione przez zawodników podczas turnieju oraz ich skutki. Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
 3. zgłoszeni zawodnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem turnieju,
 4. harmonogram i zasady przeprowadzenia rozgrywek zostaną podane przed rozpoczęciem imprezy,
 5. organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie,
 6. obowiązuje obuwie sportowe,
 7. organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne pozostawione na obiekcie sportowym,
 8. rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

 Organizator: Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym pod patronatem Wójta Gminy Skołyszyn

Bączal Dolny, 11.01.2021 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Gmina Skołyszyn oraz Szkoła Podstawowa im. T. Rejtana w Bączalu Dolnym zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.:Świadczenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku 2021”. Zamówienie jest prowadzone przez platformę zakupową pod adresem:

Postępowanie: Świadczenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku 2021 - Platforma Zakupowa

      Bączal Dolny, dn. 06.08.2020 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Skołyszyn oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im T. Rejtana w Bączalu Dolnym ogłasza publiczne zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: „Świadczenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2020/2021”. Zamówienie jest prowadzone przez platformę zakupową pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/368897

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej do udziału oraz kibicowania w  Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. Zawody odbędą się 8 lutego 2020 r. (sobota) o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym.

REGULAMIN

 1. Cel zawodów
  • zachęcanie  do aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • integracja  lokalnej społeczności,
  • popularyzacja  gry w piłkę nożną wśród społeczeństwa,
  • wyłonienie najlepszych drużyn amatorskich w halowej piłce nożnej dla dorosłych.
 1. Termin zawodów i miejsce

8.02.2020 r. (sobota) godz. 9.00 sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej
w Bączalu Dolnym

Zgłoszenia należy dokonać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia w sekretariacie szkoły – telefon 134493032.

 1. Uczestnictwo
 • Uczestnikiem turnieju mogą być jedynie osoby pełnoletnie,
 • Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie (powyżej 17 roku życia) pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej,
 • Prawo startu mają drużyny składające się z minimum 4 - maksimum 10 osób,
 • Warunkiem uczestnictwa jest:

a) zgłoszenie drużyny w terminie do 31 stycznia 2020 r. telefonicznie na nr 134493032
lub osobiście w sekretariacie szkoły (o udziale decyduje kolejność zgłoszenia drużyn),

b) uiszczenie opłaty startowej w wysokości 20 zł od każdego zgłoszonego zawodnika (wpisowe przeznaczone będzie na poczęstunek i pokrycie kosztów sali),

c) posiadanie przez cały czas trwania dowodu tożsamości,

d) przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Nagrody i wyróżnienia

a) za pierwsze, drugie, trzecie miejsce drużyny otrzymują puchary, a wszystkie pozostałe dyplomy,

b) prowadzony będzie ranking na: najlepszego strzelca,  bramkarza, zawodnika.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Wszyscy zawodnicy grają na własną odpowiedzialność.
 2. Ze względu na amatorski charakter imprezy, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje odniesione przez zawodników podczas turnieju oraz ich skutki. Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 3. Zgłoszeni zawodnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem turnieju.
 4. Harmonogram i zasady przeprowadzenia rozgrywek zostaną podane przed rozpoczęciem imprezy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
 6. Obowiązuje obuwie sportowe.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne pozostawione na obiekcie sportowym.
 8. Rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

 

ZAPRASZAMY !!!

 

Skrócone przepisy gry

 1. Zasady ogólne
 • czas gry wynosi 2 razy po 7 min., bez przerwy,
 • mierzący czas, zatrzymuje zegar w trakcje meczu na wyraźne wskazanie przez sędziego głównego,
 • drużyna liczy z rezerwowymi max 10 zawodników w turnieju,
 • w grze bezpośrednio bierze udział 4 zawodników w tym bramkarz,
 • ilość zmian w trakcie meczu dowolna, zmiany tzw. hokejowe.
 1. Rzuty:
 • bramka jest uznana gdy piłka całym obwodem przejdzie za linię bramkową,
 • aut bramkowy, bramkarz wybija nogą w obrębie własnej połowy,
 • za dotknięcie piłką konstrukcji dachu przyznaje się rzut wolny pośredni z połowy boiska,
 • na wykonanie wszystkich tzw. stałych fragmentów gry drużyna ma 4 sekundy przy prawidłowym ustawieniu rywali. Po przekroczeniu czasu, piłkę przejmuje drużyna przeciwna,
 • odległość obrońcy od piłki podczas wykonywania rzutów i autów wynosi minimum 3m (kara ostrzeżenia, a następnie żółta kartka).
 1. Gra niedozwolona:
 • jak w przepisach PZPN i dodatkowo zakaz stosowania tzw. wślizgów oraz ostrej walki "bark w bark".
 1. Kary:
 • za niesportowe zachowanie lub przewinienie sędzia karze zawodników jedno minutową lub dwu minutową karą.
 • przy ukaraniu drużyny karą 2 minut, po stracie bramki w tym czasie przez tą drużynę, zawodnik wykluczony wraca do gry, wyjątek - nie liczy się jako bramka zdobyta w sytuacji gdy faul ukarany jest rzutem karnym, dopiero następna bramka upoważnia do powrotu na boisko.
 • za zachowania brutalne i obraźliwe następuje dyskwalifikacja zawodnika i po upływie 2 minut w miejsce ukaranego może wejść rezerwowy zawodnik (nie po stracie bramki).
 • Ukarany zawodnik dyskwalifikacją nie ma prawa brać udziału w meczach już do końca danego turnieju, oraz zasiadać na ławce rezerwowych. 

 

 

 

,,Ty też możesz zostać świętym Mikołajem…’’

 

OGŁOSZENIE

Drodzy Uczniowie i Rodzice

świetlica szkolna organizuje świąteczną zbiórkę zabawek dla dzieci z Domu Dziecka w Wolicy. Kochani, możecie przekazywać zabawki, którymi Wasze dzieci już się nie bawią, a mogą posłużyć innym dzieciom! Książeczki, bajki, gry, puzzle, przybory szkolne itp. możemy składać w świetlicy szkolnej. Prosimy, aby zabawki były czyste i w dobrym stanie, pamiętajcie, że osobie obdarowanej powinny sprawić radość! Zbiórka trwa od 25 listopada do 16 grudnia 2019 roku.

 

 

Z serca dziękujemy!

 

 

 

Organizatorzy:

 Wychowawca i nauczyciele

                                                                                      świetlicy

GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym
Bączal Dolny 101, 38-242 Skołyszyn
tel. 13 4491032
e-mail: rejtanszkola@interia.pl

 

                                                                                                   Skołyszyn, dn. 11-07-2019 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy w Skołyszynie oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im T. Rejtana w Bączalu Dolnym ogłasza publiczne zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: „Świadczenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2019/2020”  

Zadanie obejmuje świadczenie usługi dowozu uprawnionych uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym od dnia 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r.

Zamówienie jest prowadzone poprzez platformę zakupową pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/239962

 PROSIMY O PRZEKAZANIE 1% PODATKU DOCHODOWEGO
NASZEJ SZKOLE!

Ideą programu  jest podnoszenie jakości nauczania dzieci i młodzieży. Zebrane fundusze przeznaczamy na zakup sprzętu komputerowego, książek, tablic multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych. Wspieramy szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, pomagamy finansować nowe rozwiązania dydaktyczne czy dodatkowe zajęcia dla najzdolniejszych uczniów.

Jak to działa?

Nasza placówka oświatowa biorąca udział w programie Twoja Szkoła posiada indywidualny identyfikator  145861. Wpisując go w zeznaniu podatkowym, możesz przeznaczyć 1% podatku dochodowego właśnie na naszą szkołę.

Posiadając odpowiedni numer, wypełnij formularz PIT według następującego wzoru:

1% podatku mogą przekazać nam również osoby prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na to, czy płacą podatek liniowy czy progresywny.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE NASZEJ SZKOŁY!

 

 

Szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas 1-4 „PICTURE DICTIONARY”

Jeśli interesujesz się językiem angielskim i masz zdolności plastyczne, przedstaw wybrane słowo w języku angielskim za pomocą obrazu!

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie danego słowa w języku angielskim, np. słowo coffee (kawa) można przedstawić za pomocą ziarenek kawy, słowo shell (muszla) z muszelek, słowo stone (kamień) z małych kamieni.

 

REGULAMIN:

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas 1-4 SP.

2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

3. Format A4/A3.

4. Technika plastyczna: dowolna.

5. Cel konkursu: przyswajanie poprawności ortograficznej. Utrwalenie słownictwa za pośrednictwem sugestywnych działań artystycznych.

6. Jury przy ocenie pracy będzie brało pod uwagę zgodność z regulaminem i tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, użyte materiały, samodzielność, pomysłowość oraz estetykę wykonania.

7. Prace konkursowe podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) oddajemy nauczycielowi j. angielskiego (Barbara Łyszczarz).

8. Termin składania prac: 23 listopada 2018 (piątek)

9. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy, ponadto z wyróżnionych prac powstanie wystawa.

 

 

Bączal Dolny, 18.06.2018 r.

 

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy zadania pn.: „Świadczenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2018/2019”

 

Liczba otrzymanych ofert: 2

Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

WYKONAWCA

CENA OFERTY BRUTTO

UWAGI

1

H. Konieczny, B. Konieczny Firma Usługowo-Przewozowa HESTA, 38-200 Jasło,
ul. Wł. Jagiełły 50

66 000,00 zł

Oferta kpl

2

Transport Pasażerski Międzymiastowy
Sarnecki Krzysztof „BOGUŚ” Bączal Dolny 193
38-242 Skołyszyn

64 750,00 zł

Oferta kpl

 

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:  Transport Pasażerski Międzymiastowy Sarnecki Krzysztof „BOGUŚ” Bączal Dolny 193 38-242 Skołyszyn, z ceną oferty:  64 750,00 zł brutto.

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym

Bączal Dolny 101, 38-242 Skołyszyn
tel. 13 4491032
e-mail: rejtanszkola@interia.pl

 

Ldz. SPB 31.2018                                                                                                         Bączal Dolny, dn. 08.06.2018 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im T. Rejtana w Bączalu Dolnym ogłasza publiczne zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: „Świadczenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2018/2019”  

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje świadczenie usługi dowozu uprawnionych uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2018/2019, tj. od dnia 03.09.2018 r. do dnia 19.06.2019 r.

Dowóz uczniów odbywać się będzie z następujących miejscowości:

 1. 17 uczniów klas V - VIII SP, III Gimnazjum  w dni nauki szkolnej na trasie:
  w godzinach rannych Jabłonica - Lipnica Górna - Bączal Górny Serwoniec – Bączal Dolny Szkoła - w godzinach popołudniowych Bączal Dolny Szkoła - Bączal Górny Serwoniec – Lipnica Górna – Jabłonica.  W/w liczba uczniów może ulegać  w ciągu okresu trwania  umowy nieznacznym zmianom.

Godziny dowozu i odwozu uczniów: Dowóz na godz. najpóźniej 750.  Odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 – 3 kursy).

 1. 11 uczniów z klas I – IV Szkoły Podstawowej oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z opiekunem w dni nauki szkolnej na trasie : w godzinach rannych Lipnica Górna - Bączal Górny Serwoniec - Bączal Dolny Szkoła - w godzinach popołudniowych Bączal Dolny Szkoła -  Bączal Górny Serwoniec - Lipnica Górna. W/w liczba uczniów może ulegać w ciągu okresu trwania umowy nieznacznym zmianom.

Godziny dowozu i odwozu dzieci: Dowóz na godz. najpóźniej 750, odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 – 3 kursy);

 1. 16 uczniów klas:  I - V Szkoły Podstawowej, oddziału przedszkolnego wraz z opiekunem w dni nauki szkolnej na trasie:  w godzinach rannych Bączal Dolny Brzeziny – Bączal Dolny Szkoła - w godzinach popołudniowych: Bączal Dolny Szkoła – Bączal Dolny Brzeziny.   

Godziny dowozu i odwozu dzieci: Dowóz na godz. najpóźniej 750, odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 - 3 kursy). W/w liczba uczniów może ulegać w ciągu okresu trwania umowy nieznacznym zmianom.

Do wyceny oferty należy przyjąć, że dowóz i odwóz ze szkoły odbywać się będzie co najmniej 2 kursami.

Ostateczna ilość koniecznych kursów dowozu w poszczególnych dniach nauki zostanie ustalona po opracowaniu podziału godzin.

Łączna ilość uczniów do dowozu do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym na chwilę obecną wynosi: 44.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2.  Wymagania dotyczące Wykonawców:

Wykonawca składający ofertę musi spełniać następujące warunki:

 1. posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 2. musi dysponować siłami i środkami niezbędnymi do ich realizacji, tzn. busami i autobusami przystosowanymi do przewozu osób - uczniów do szkół.
  Pojazdy służące do przewozu uczniów powinny być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego oraz w zakresie właściwego stanu, a w szczególności czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów. Wykonawca musi dysponować środkami transportu zapewniającymi odpowiednią liczbę miejsc siedzących podczas realizacji usługi dowozu.
 1. posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków na wszystkie pojazdy przeznaczone do dowozu przez cały okres świadczenia usługi.

3.   Wymagania dotyczące złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania - w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 - w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. T. Rejtana w Bączalu Dolnym Bączal Dolny 101,  38-242 Skołyszyn, sekretariat.

Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

1)   Kopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

2)   Wypełniony i podpisany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania.

3) Wykaz środków transportu przeznaczonych do dowozu uczniów na poszczególnych
      trasach z wyszczególnieniem ilości miejsc siedzących oferowanych pojazdów.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej "Oferta na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2018/2019".

Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie ulegać zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę. Osoby do kontaktu w imieniu Zamawiającego: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Rejtana w Bączalu Dolnym Pani Katarzyna Czerkowicz, tel. 134493032.

4. Warunki wyboru oferty najkorzystniejszej

Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą łączną ceną oferty brutto dowozu uczniów.
Oferty nie złożone na formularzu ofertowym, złożone po terminie lub bez wymaganych w ust. 3 dokumentów zostaną odrzucone.

Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 10:30 -w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. T. Rejtana w Bączalu Dolnym, Bączal Dolny 101,  38-242 Skołyszyn, sekretariat.

Ocena ofert zostanie dokonana przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz Gminy Skołyszyn do dnia 30 czerwca 2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty (pocztą, pocztą elektroniczną) oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości Zamawiającego, lub wystąpią okoliczności, które uniemożliwią podpisanie umowy na warunkach określonych w zapytaniu.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 3. Projekt umowy.

                                                                                                                    

DYREKTOR SZKOŁY
                                                                                                       mgr Katarzyna Czerkowicz

 

Dyrekcja i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym zaprasza 28 stycznia 2018 roku w godz. 14:00-17:00 
dzieci i rodziców na
KARNAWAŁOWY BAL MALUCHA

w programie:

 • zabawa w kostiumach prowadzona przez wodzireja;

 • przedstawienie klasy IV pt. BAŚŃ O KOCIE W BUTACH;

 • gry i konkursy;

 • słodkości i napoje w sklepiku.

Wstęp na bal jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy

 

 

Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym
Bączal Dolny 101 38-242 Skołyszyn
tel. 13 4491032
e-mail: rejtanszkola@interia.pl

Ldz. ZSPB-62.2017                                                                  Bączal Dolny, dn. 07.06.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym ogłasza publiczne zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: „Świadczenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2017/2018”   

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje świadczenie usługi dowozu uprawnionych uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2017/2018, tj. od dnia 01.09.2017 r. do dnia 22.06.2018 r.

Dowóz uczniów odbywać się będzie z następujących miejscowości :

 1. 22 uczniów klas VI - VII SP, II - III Gimnazjum  w dni nauki szkolnej na trasie:
  w godzinach rannych Jabłonica - Lipnica Górna - Bączal Górny Serwoniec – Bączal Dolny Szkoła- w godzinach popołudniowych Bączal Dolny Szkoła - Bączal Górny Serwoniec – Lipnica Górna – Jabłonica.  W/w liczba uczniów może ulegać  w ciągu okresu trwania  umowy nieznacznym zmianom.

Godziny dowozu i odwozu uczniów: Dowóz na godz. najpóźniej 750.  Odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 – 3 kursy).

 1. 14 uczniów z klas I – IV Szkoły Podstawowej oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z opiekunem w dni nauki szkolnej na trasie : w godzinach rannych Lipnica Górna - Bączal Górny Serwoniec - Bączal Dolny Szkoła - 
  w godzinach popołudniowych Bączal Dolny Szkoła-  Bączal Górny Serwoniec - Lipnica Górna. W/w liczba uczniów może ulegać w ciągu okresu trwania umowy nieznacznym zmianom.

Godziny dowozu i odwozu dzieci: Dowóz na godz. najpóźniej 750, odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 – 3 kursy);

 1. 13 uczniów klas:  I - VI Szkoły Podstawowej, oddziału przedszkolnego wraz z opiekunem w dni nauki szkolnej na trasie:  w godzinach rannych Bączal Dolny Brzeziny – Bączal Dolny Szkoła - w godzinach popołudniowych: Bączal Dolny Szkoła – Bączal Dolny Brzeziny.   

Godziny dowozu i odwozu dzieci: Dowóz na godz. najpóźniej 750, odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 - 3 kursy). W/w liczba uczniów może ulegać w ciągu okresu trwania umowy nieznacznym zmianom.

Do wyceny oferty należy przyjąć, że dowóz i odwóz ze szkoły odbywać się będzie co najmniej 2 kursami.

Ostateczna ilość koniecznych kursów dowozu w poszczególnych dniach nauki zostanie ustalona po opracowaniu podziału godzin.

Łączna ilość uczniów do dowozu do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym na chwilę obecną wynosi: 49.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2.  Wymagania dotyczące Wykonawców:

Wykonawca składający ofertę musi spełniać następujące warunki:

 1. posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 2. musi dysponować siłami i środkami niezbędnymi do ich realizacji, tzn. busami
  i autobusami przystosowanymi do przewozu osób - uczniów do szkół.
  Pojazdy służące do przewozu uczniów powinny być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego oraz w zakresie właściwego stanu, a w szczególności czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów. Wykonawca musi dysponować środkami transportu zapewniającymi odpowiednią liczbę miejsc siedzących podczas realizacji usługi dowozu.
 1. posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków na wszystkie pojazdy przeznaczone do dowozu przez cały okres świadczenia usługi.

3.   Wymagania dotyczące złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania - w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 10:00 - w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym Bączal Dolny 101,  38-242 Skołyszyn, sekretariat.

Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

1)   Kopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

2)   Wypełniony i podpisany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania.

3) Wykaz środków transportu przeznaczonych do dowozu uczniów na poszczególnych
      trasach z wyszczególnieniem ilości miejsc siedzących oferowanych pojazdów.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej "Oferta na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2017/2018".

Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie ulegać zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę. Osoby do kontaktu w imieniu Zamawiającego: Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Bączalu Dolnym Pani Katarzyna Czerkowicz lub zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym Pani Maria Dziedzic, tel. 134493032.

4. Warunki wyboru oferty najkorzystniejszej

Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą łączną ceną oferty brutto dowozu uczniów.
Oferty nie złożone na formularzu ofertowym, złożone po terminie lub bez wymaganych w ust. 3 dokumentów zostaną odrzucone.

Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:30 -
w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym Bączal Dolny 101,  38-242 Skołyszyn, sekretariat.

Ocena ofert zostanie dokonana przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz Gminy Skołyszyn do dnia 30 czerwca 2017 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty (pocztą, pocztą elektroniczną) oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości Zamawiającego, lub wystąpią okoliczności, które uniemożliwią podpisanie umowy na warunkach określonych w zapytaniu.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 3. Projekt umowy.

                                                                                                                    

DYREKTOR SZKOŁY
                                                                                                       mgr Katarzyna Czerkowicz

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko  referenta w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  
Pani  Ewa Jagielska, zam. w Jaśle.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferta Pani Ewy Jagielskiej spełniała wszystkie określone wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością  zagadnień z zakresu  Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy,  oraz  prowadzenia administracji  szkolnej.  Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w placówkach oświatowych.  Ponadto zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, zorganizowana oraz odznaczająca się wysoką kulturą osobistą.
W ocenie Komisji Rekrutacyjnej spełnia oczekiwania niezbędne do podjęcia pracy na powierzonym stanowisku.

 

Bączal Dolny, dnia 25 kwietnia 2017 r.

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Czerkowicz

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

naboru na stanowisko referent w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się :

 1. Pani Anna Babiarz, zam. w Jabłonicy,
 2. Pani Ewa Jagielska, zam. w Jaśle,
 3. Pani Grażyna Jasiewicz-Duran, zam. w Lisowie,
 4. Pani Anna Juszczyk, zam. w Jaśle,
 5. Pani Ilona Rak, zam. w Jaśle,
 6. Pani Justyna Stróżyk, zam. w Skołyszynie,
 7. Pani Katarzyna Warywoda, zam. w Pustej Woli,
 8. Pani Anna Witalis, zam. w Bączalu Dolnym.

Ww. kandydatki spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r.  w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym. O dokładnym terminie rozmowy kandydatki zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 

Dyrektor Szkoły

                                                                                              mgr Katarzyna Czerkowicz

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE –

Referent w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BĄCZALU DOLNYM OGŁASZA OTWARTY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT   – 1 etat

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie średnie lub wyższe o profilu administracyjnym lub ekonomicznym.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
  publicznych.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7.  Znajomość obsługi komputera, technik biurowych.

 

 1.  Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej tj:    Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych.
  2. Wysoka kultura osobista.
  3. Umiejętność komunikacji interpersonalnej i odporność na stres.
  4. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
  5. Umiejętność pracy w zespole.
  6. Terminowość, samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie administracji szkolnej.
  2. Prowadzenie korespondencji szkolnej i wykonywanie pism bieżących.
  3. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników.
  4. Rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących.
  5. Sporządzanie sprawozdań GUS, MEN, SIO i innych.
  6. Aktualizacja angaży pracowników i innych dokumentów.
  7. Wypisywanie wszelkich zaświadczeń dla pracowników, uczniów szkoły i rodziców.
  8. Wypisywanie legitymacji uczniowskich, nauczycielskich, kart rowerowych i innych.
  9. Prowadzenie rejestru wypadków uczniów i pracowników.
  10. Prowadzenie księgi uczniów oraz ewidencji dzieci, rozliczanie z obowiązku szkolnego.
  11. Prowadzenie druków ścisłego zarachowania i ich ewidencja.
  12. Archiwizacja zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  13. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.
  14. Obsługa urządzeń biurowych.
  15. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły, związanych z pracą szkoły.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 4. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i innych uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych
  i dodatkowych,
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 6. Kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty  potwierdzające zatrudnienie i staż pracy.
 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 9. Spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

 

 1.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym – 3 dni w tygodniu. Szkoła Podstawowa w Jabłonicy – 1 dzień w tygodniu. Szkoła Podstawowa w Lisowie – 1 dzień w tygodniu. . Miejsca pracy w budynkach bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami i uczniami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZSP w Bączalu Dolnym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. 

Wymiar czasu pracy: praca na 1 etat.

Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1786 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników ZSP w Bączalu Dolnym.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie ZSP w Bączalu Dolnym, pocztą elektroniczną na adres: rejtanszkola@interia.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym, 38-242 Skołyszyn, Bączal Dolny 101 w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta” w terminie do dnia 12 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00.

Aplikacje, które wpłyną do ZSP w Bączalu Dolnym po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.skolyszyn.pl/ oraz na stronie internetowej ZSP w Bączalu Dolnym.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy w ramach 1 etatu z możliwością zawarcia kolejnej umowy  na czas nieokreślony.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane przez zainteresowane osoby.

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

 

 

                                                                                     Dyrektor Szkoły

                                                                            mgr Katarzyna Czerkowicz

 


Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej do udziału oraz kibicowania w Mikołajkowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. Zawody odbęda się 10 grudnia 2016 r. (sobota) o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym.

 

REGULAMIN

 1. Cel zawodów
  • zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • integracja lokalnej społeczności,
  • popularyzacja gry w piłkę nożną wśród społeczeństwa,
  • wyłonienie najlepszych drużyn amatorskich w halowej piłce nożnej dla dorosłych.
 1. Termin zawodów i miejsce

10.12.2016 r. (sobota) godz. 9.00 sala gimnastyczna w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.12.2016 rw sekretariacie szkoły – telefon 134493032.

 1. Uczestnictwo
 • Uczestnikiem turnieju mogą być jedynie osoby pełnoletnie,
 • Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie (powyżej 17 roku życia) pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej,
 • Prawo startu mają drużyny składające się z minimum 4 - maksimum 10 osób,
 • Warunkiem uczestnictwa jest:

a)zgłoszenie drużyny w terminie do 6.12.2016 r. telefonicznie na nr 134493032
lub osobiście w sekretariacie szkoły (o udziale decyduje kolejność zgłoszenia drużyn),

b)uiszczenie opłaty startowej w wysokości 10 zł od każdego zgłoszonego zawodnika (wpisowe przeznaczone będzie na poczęstunek i pokrycie kosztów sali),

c)posiadanie przez cały czas trwania dowodu tożsamości,

d)przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Nagrody i wyróżnienia

a)za pierwsze, drugie, trzecie miejsce drużyny otrzymują puchary, a wszystkie pozostałe dyplomy,

b)prowadzony będzie ranking na: najlepszego strzelca,  bramkarza, zawodnika.

 1. Postanowienia ogólne

a)Wszyscy zawodnicy grają na własną odpowiedzialność.

b)Ze względu na amatorski charakter imprezy, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje odniesione przez zawodników podczas turnieju oraz ich skutki. Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

c)Zgłoszeni zawodnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem turnieju.

d)Harmonogram i zasady przeprowadzenia rozgrywek zostaną podane przed rozpoczęciem imprezy.

e)Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

f)Obowiązuje obuwie sportowe.

g)Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne pozostawione na obiekcie sportowym.

h)Rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

ZAPRASZAMY !!!

Skrócone przepisy gry

 1. Zasady ogólne
 • czas gry wynosi 2 razy po 7 min., bez przerwy,
 • mierzący czas, zatrzymuje zegar w trakcje meczu na wyraźne wskazanie przez sędziego głównego,
 • drużyna liczy z rezerwowymi max 10 zawodników w turnieju,
 • w grze bezpośrednio bierze udział 4 zawodników w tym bramkarz,
 • ilość zmian w trakcie meczu dowolna, zmiany tzw. hokejowe.
 1. Rzuty:
 • bramka jest uznana gdy piłka całym obwodem przejdzie za linię bramkową,
 • aut bramkowy, bramkarz wybija nogą w obrębie własnej połowy,
 • za dotknięcie piłką konstrukcji dachu przyznaje się rzut wolny pośredni z połowy boiska,
 • na wykonanie wszystkich tzw. stałych fragmentów gry drużyna ma 4 sekundy przy prawidłowym ustawieniu rywali. Po przekroczeniu czasu, piłkę przejmuje drużyna przeciwna,
 • odległość obrońcy od piłki podczas wykonywania rzutów i autów wynosi minimum 3 m (kara ostrzeżenia, a następnie żółta kartka).
 1. Gra niedozwolona:
 • jak w przepisach PZPN i dodatkowo zakaz stosowania tzw. wślizgów oraz ostrej walki "bark w bark".
 1. Kary:
 • za niesportowe zachowanie lub przewinienie sędzia karze zawodników jedno minutową lub dwu minutową karą.
 • przy ukaraniu drużyny karą 2 minut, po stracie bramki w tym czasie przez tą drużynę, zawodnik wykluczony wraca do gry, wyjątek - nie liczy się jako bramka zdobyta w sytuacji gdy faul ukarany jest rzutem karnym, dopiero następna bramka upoważnia do powrotu na boisko.
 • za zachowania brutalne i obraźliwe następuje dyskwalifikacja zawodnika i po upływie 2 minut w miejsce ukaranego może wejść rezerwowy zawodnik (nie po stracie bramki).
 • Ukarany zawodnik dyskwalifikacją nie ma prawa brać udziału w meczach już do końca danego turnieju, oraz zasiadać na ławce rezerwowych. 


 

Zapisy do nowej XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

Jest to ogólnopolski i największy w Europie Turniej piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców do lat 8, 10 oraz 12. Nagrodą główną jest wyjazd na wyjątkowy mecz piłkarski.

Mecze finałowe XVII edycji zostaną rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie.

 

Między innymi dzięki dużemu wsparciu Samorządów, w poprzedniej XVI edycji rozgrywek wzięło udział ponad 320 000 dzieci z całej Polski. Niemal w każdej gminie organizowane były mecze eliminacyjne.

 

Organizatorem i pomysłodawcą Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym, od 10 lat, firma Tymbark. Ambasadorem Turnieju jest reprezentant Polski – Arkadiusz Milik, który grał w nim jak dziecko.

 

Zapisy do Turnieju potrwają do 30 września 2016 roku, dlatego gorąco zachęcamy szkoły podstawowe do zgłaszania już teraz swoich drużyn na stronie www.zpodworkanastadion.pl

 

 

Za udział każdej drużyny w rozgrywkach opiekunowie otrzymają profesjonalną koszulkę piłkarską.

Już na etapie gminnym i powiatowym dziecko i szkoła otrzymają specjalne dyplomy, a na kolejnych etapach Turnieju na dzieci i trenerów czeka wiele nagród i niespodzianek.

 

 

W załączniku znajdą Państwo zdjęcie i informację prasową, które przeznaczone są do publikacji.

Będę bardzo zobowiązany za informację zwrotną z linkiem do publikacji na Państwa stronie.

 

 

Pozdrawiam w imieniu Zespołu Turniejowego

Daniel Karaś

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY 2016!!!

 

Ogłoszenie
dotyczące zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą:
 „Świadczenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym
w roku szkolnym 2016/2017”

 

 

Ze względu na zapytania dotyczące projektu umowy, Zamawiający wydłuża termin składania ofert na realizację zadania: „Świadczenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2016/2017” do dnia 26 lipca 2016 r. do godz. 9.00.

Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 26 lipca 2016 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym, Bączal Dolny 101, 38- 242 Skołyszyn (sekretariat).

                                                                                                                                        Katarzyna Czerkowicz
Dyrektor ZSP w Bączalu Dolnym

 

 

 

 

Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym
Bączal Dolny 101 38-242 Skołyszyn
tel. 13 4491032
e-mail: rejtanszkola@interia.pl

 

Bączal Dolny, dn. 14.07.2016 r.

Ldz.ZSPBD-64.2016

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy zadania pn.: „Świadczenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2016/2017”

Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących warunków zamówienia, otrzymanych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami oraz dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego:


Pytanie 1:

W par. 8 projektu umowy widnieje zapis mówiący, że “Usługa nie może być realizowana w ramach linii przewozowych, na których realizowany jest regularny przewóz osób wg ogłoszonego rozkładu jazdy” natomiast w par. 6 pkt 5 w/w projektu umowy widnieje zapis, że “Przewóz dzieci odbywa się na zasadzie sprzedaży biletów miesiecznych wg załączonej listy uczniów”. Proszę o wyjaśnienie sprzeczności ponieważ w przypadku, gdy przewóz nie może być realizowany w komunikacji regularnej to nie mogą być również sprzedawane bilety miesięczne.

 

Pytanie 2:

W par. 5 pkt 5 Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami. Proszę o wyjaśnienie, czy opieka może być sprawowana przez kierowcę autobusu, czy musi to być inna osoba zatrudniona przez wykonawcę ?

 

Treść odpowiedzi:

Ad. 1

Zamierzeniem Zamawiającego było ograniczenie możliwości łączenia dowozu dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym z dowozem innych pasażerów tym samym autobusem w ramach komunikacji publicznej.

Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy:

·          par. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

“Przewóz dzieci może odbywać się na zasadzie sprzedaży biletów miesięcznych wg załączonej listy uczniów lub w inny sposób ustalony z Zamawiającym.

·          par. 8 otrzymuje nowe brzmienie:

 “ust. 1: Usługa może być realizowana w ramach linii przewozowych, na których realizowany jest regularny przewóz osób wg ogłoszonego rozkładu jazdy. dodaje się ust.  2 o treści: “Wykonawca nie może w ramach dowozu dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym łączyć dowozu innych pasażerów tym samym środkiem transportu w ramach komunikacji publicznej.

 

Ad. 2

Zamawiający nie wymaga sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami przez dodatkową osobę oprócz kierowcy autobusu. Zapis zostaje dodany do projektu umowy w par. 5 ust. 5.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część zapytania.

Zamawiający załącza poprawiony załącznik Nr 3 do zapytania.

Pozostałe zapisy i termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Katarzyna Czerkowicz

Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym
Bączal Dolny 101 38-242 Skołyszyn
tel. 13 4491032
e-mail: rejtanszkola@interia.pl

Ldz.ZSPBD-64.2016                                                                 Bączal Dolny, dn. 04.07.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym ogłasza publiczne zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: „Świadczenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2016/2017”  

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje świadczenie usługi dowozu uprawnionych uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2016/2017, tj. od dnia 01.09.2016 r. do dnia 30.06.2017 r.

Dowóz uczniów odbywać się będzie z następujących miejscowości :

 1. 32 uczniów klas I - III Gimnazjum  wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu przez przewoźnika w dni nauki szkolnej na trasie: w godzinach rannych Jabłonica - Lipnica Górna - Bączal Górny Serwoniec – Bączal Dolny Szkoła- w godzinach popołudniowych Bączal Dolny Szkoła - Bączal Górny Serwoniec – Lipnica Górna – Jabłonica.  W/w liczba uczniów może ulegać  w ciągu okresu trwania  umowy nieznacznym zmianom (do 20%). Godziny dowozu i odwozu uczniów: Dowóz na godz. najpóźniej 745.  Odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 – 3 kursy).
 2. 16 uczniów z klas I - VI Szkoły Podstawowej oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z opiekunem w dni nauki szkolnej na trasie : w godzinach rannych Lipnica Górna - Bączal Górny Serwoniec - Bączal Dolny Szkoła - w godzinach popołudniowych Bączal Dolny Szkoła-  Bączal Górny Serwoniec - Lipnica Górna. W/w liczba uczniów może ulegać w ciągu okresu trwania umowy nieznacznym zmianom (do 20%). Godziny dowozu i odwozu dzieci: Dowóz na godz. najpóźniej 745, odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 – 3 kursy);
 3. 10 uczniów klas:  I - VI Szkoły Podstawowej, oddziału przedszkolnego oraz klas
  I - III Gimnazjum wraz z opiekunem w dni nauki szkolnej na trasie:  w godzinach rannych Bączal Dolny Brzeziny – Bączal Dolny Szkoła - w godzinach popołudniowych: Bączal Dolny Szkoła – Bączal Dolny Brzeziny.    Godziny dowozu i odwozu dzieci: Dowóz na godz. najpóźniej 745, odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 - 3 kursy). W/w liczba uczniów może ulegać w ciągu okresu trwania umowy nieznacznym zmianom (do 30%).

Do wyceny oferty należy przyjąć, że dowóz i odwóz ze szkoły odbywać się będzie co najmniej 2 kursami.

Ostateczna ilość koniecznych kursów dowozu w poszczególnych dniach nauki zostanie ustalona po opracowaniu podziału godzin.

Łączna ilość uczniów do dowozu do Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym na chwilę obecną
wynosi: 58.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2.  Wymagania dotyczące Wykonawców:

Wykonawca składający ofertę musi spełniać następujące warunki:

 1. posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 2. musi dysponować siłami i środkami niezbędnymi do ich realizacji, tzn. busami
  i autobusami przystosowanymi do przewozu osób - uczniów do szkół.
  Pojazdy służące do przewozu uczniów powinny być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego oraz w zakresie właściwego stanu, a w szczególności czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów. Wykonawca musi dysponować co najmniej następującymi środkami transportu:
 • jeden autobus o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów od 35 do 45;
 • jeden autobus o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów od 19 do 25 miejsc.
 1. posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków na wszystkie pojazdy przeznaczone do dowozu przez cały okres świadczenia usługi.

3.   Wymagania dotyczące złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania - w terminie do dnia 18 lipca 2016 r. do godz. 9:00 - w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym Bączal Dolny 101,  38-242 Skołyszyn, sekretariat.

Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

1)   Kopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

2)   Wypełniony i podpisany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania.

3) Wykaz środków transportu przeznaczonych do dowozu uczniów na poszczególnych
      trasach.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej "Oferta na dowóz uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2016/2017".

Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie ulegać zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę. Osoby do kontaktu w imieniu Zamawiającego: Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym Pani Katarzyna Czerkowicz lub zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym Pani Maria Dziedzic, tel. 134493032.

4. Warunki wyboru oferty najkorzystniejszej

Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą łączną ceną oferty brutto dowozu uczniów.
Oferty nie złożone na formularzu ofertowym, złożone po terminie lub bez wymaganych w ust. 3 dokumentów zostaną odrzucone.

Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 18 lipca 2016 r. o godz. 9:30 -
w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym Bączal Dolny 101,  38-242 Skołyszyn, sekretariat.

Ocena ofert zostanie dokonana przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz Gminy Skołyszyn do dnia 31 lipca 2016 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty (pocztą, pocztą elektroniczną) oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości Zamawiającego, lub wystąpią okoliczności, które uniemożliwią podpisanie umowy na warunkach określonych w zapytaniu.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 3. Projekt umowy.

                                                                                                                    

DYREKTOR SZKOŁY
                                                                                                       mgr Katarzyna Czerkowicz

 

 

ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym informuje o terminach zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017.

Zapisy odZnalezione obrazy dla zapytania przedszkolakbędą się 10 i 11 lutego 2016 roku (środa, czwartek) w godzinach 13:00 - 15:00 w sekretariacie szkoły, a następnie u pani mgr Małgorzaty Wachel - wychowawcy oddziału przedszkolnego.

Seredecznie zapraszamy

Dyrektor Szkoły mgr Katarzyna Czerkowicz

Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Wójta Gminy Skołyszyn

Wójt Gminy Skołyszyn zaprasza do udziału w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn oraz do kibicowania bioracym udział w rozgrywkach. Zawody odbęda się 13 lutego 2016 r. (sobota )     o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej w Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym.

Regulamin
 
I.  Cel:
1.  Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
2.  Popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród społeczeństwa.
3.  Integracja mieszkańców wsi gminy Skołyszyn.
4.  Popularyzacja zdrowej - sportowej rywalizacji.
 
II.  Organizator:
Rada Rodziców oraz Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym

III. Termin i miejsce:
13.02.2016 r.( sobota ) godzina 9.00 -  sala gimnastyczna w Zespole Szkół Publicznych  w Bączalu Dolnym oraz sala gimnastyczna Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie (mecze grupowe w przypadku dużej liczby zgłoszonych drużyn)
IV. Uczestnictwo:
1.  Uczestnikiem turnieju mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
2.  Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie (powyżej 17 roku życia) pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.
3.  Prawo startu mają drużyny składające się z minimum 6 - maksimum 10 osób bez względu na płeć.
4.  Zawodnikiem drużyny może być tylko mieszkaniec gminy Skołyszyn
5.  Warunkiem uczestnictwa jest:
a)  zgłoszenie drużyny w terminie do 8.02.2016 r. telefonicznie na nr 134493032  lub osobiście w sekretariacie szkoły (o udziale decyduje kolejność zgłoszenia drużyn),
b)  uiszczenie opłaty startowej w wysokości 10 zł. od każdego zgłoszonego zawodnika (wpisowe przeznaczone będzie na poczęstunek i pokrycie kosztów sali). V.  Postanowienie ogólne
 
1.  Wszyscy zawodnicy grają na własną odpowiedzialność.
2.  Ze względu na amatorski charakter imprezy, organizator nie ponosi odpowiedzialności  
za wypadki i kontuzje odniesione przez zawodników podczas turnieju oraz ich skutki.
3.  Zgłoszeni zawodnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem turnieju.
4.  Harmonogram i zasady przeprowadzenia rozgrywek zostaną podane przed rozpoczęciem
imprezy.
5.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.  
    


SERDECZNIE ZAPRASZAMY