facebook

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana

Nasza szkoła

« Powrót

Pożegnanie szkoły

W tym szczególnym dniu odbyło się także pożegnanie szkoły przez uczniów kl. 8. W uroczystości wzięła udział Pani Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz rodzice absolwentów. Podczas akademii z rozrzewnieniem wspominali oni ostatnie lata w murach tej szkoły oraz pożegnali swoich nauczycieli i rówieśników. Klasa siódma wręczyła absolwentom upominki oraz medale życząc im powodzenia na dalsze lata.
Uroczystości przyświecały słowa Jana Pawła II o następującej treści: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”.
Na zakończenie ósmoklasiści wręczyli ordery pedagogom, dziękując im za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie.
Pani Dyrektor i wychowawczyni pogratulowały absolwentom ukończenia szkoły podstawowej. Życzyły sukcesów w dalszej edukacji, by zdobyta wiedza, wspólne doświadczenia pozytywnie wpłynęły na ich dalsze życie. By lata spędzone w tej placówce wyryły się głęboko w sercach i pozostały tam, szczególnie w trudnych chwilach, by dawać im poczucie siły. Skierowały również słowa podziękowania do rodziców za wsparcie i zaangażowanie w życie klasy.