facebook

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana

ZAJĘCIA DODATKOWE

Nasza szkoła stara się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom. W zależności od zainteresowań młodzieży prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
Uczniowie mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli, którzy wspierają ich w rozwoju oraz umacniają w nich poczucie własnej wartości.

W roku szkolnym 2020/2021 odbywają się m.in. następujące zajęcia dodatkowe:

 • Szkolne Koło Sportowe
 • Zajęcia logopedyczne
 • Gromada Zuchowa
 • Nauka gry w szachy
 • Programowanie
 • Koło matematyczne
 • Koło Ekologiczno Przyrodnicze
 • Koło Regionalne
 • Koło Misyjne/ Szkolne koło Caritas/ Koło Katechetyczne
 • Szkolne Koło PCK
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki,