facebook

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana

ZAJĘCIA DODATKOWE

Nasza szkoła stara się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom. W zależności od zainteresowań młodzieży prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
Uczniowie mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli, którzy wspierają ich w rozwoju oraz umacniają w nich poczucie własnej wartości.

W roku szkolnym 2022/2023 odbywają się m.in. następujące zajęcia dodatkowe:

  • Gromada Zuchowa
  • Kółko artystyczne
  • Programowanie
  • Koło matematyczne
  • Koło Regionalne
  • Koło Misyjne/ Szkolne koło Caritas
  • Szkolne Koło PCK
  • Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki,
  • Zajęcia wspomagające z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego.