facebook
PROSIMY O PRZEKAZANIE 1% PODATKU DOCHODOWEGO NASZEJ SZKOLE! Zebrane fundusze przeznaczamy na zakup sprzętu komputerowego, książek, tablic multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych. Więcej informacji w Ogłoszeniach. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE NASZEJ SZKOŁY!

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana

ZAJĘCIA DODATKOWE

Nasza szkoła stara się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom. W zależności od zainteresowań młodzieży prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
Uczniowie mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli, którzy wspierają ich w rozwoju oraz umacniają w nich poczucie własnej wartości.

W szkole odbywają się m.in. następujące zajęcia dodatkowe:

 • Szkolne Koło Sportowe
 • Zajęcia logopedyczne
 • Gromada Zuchowa
 • Drużyna Harcerska
 • Koło Informatyczne
 • Koło Ekologiczno Przyrodnicze
 • Koło Regionalne
 • Koło Misyjne/ Szkolne koło Caritas/ Koło Katechetyczne
 • Szkolne Koło PCK
 • Kółko języka angielskiego 'English Adventure'
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, historii, geografii, matematyki, chemii
 • Koło Medialne